„Sportowa Polska”. W Ostrowcu remont Rawszczyzny. W Kunowie będzie strefa relaksu, a w Tarłowie boisko

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzyma na remont Pływalni Olimpijskiej „Rawszczyzna”, jako strategicznego obiektu Polskiego Związku Pływackiego, 686 471 zł, a Gmina Kunów na budowę Strefy Relaksu przy ulicy Laski wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem 451 680 złotych.
Z kolei w powiecie opatowskim w Gminie Tarłów na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej przeznaczono 429 669zł.


Ogłoszono wyniki głównego naboru do programu ?Sportowa Polska? w trzech kategoriach: inwestycje lokalne w szkołach, klubach sportowych oraz te ogólnodostępne. W tym roku mamy rekordową sumę 567 mln zarezerwowaną na inwestycje w polskim sporcie, z czego prawie 400 mln zł zostanie przeznaczone na lokalną infrastrukturę sportową. Dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 374 mln zł otrzyma 260 inwestycji sportowych. We wrześniu będzie jeszcze drugi etap podziału tych środków tak, aby inwestycje mogły być uruchamiane i realizowane jeszcze w tym roku.

Piotr Gliński – szef resortu kultury i sportu zauważył, że wsparcie rozwoju infrastruktury sportowej to jedno z podstawowych zadań Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w obszarze sportu. Dofinansowanie obejmuje zakres od 30 do 80 % wartości inwestycji. Jego skala zależy m.in. od zamożności danej gminy. Inwestycje realizowane są razem z samorządami, klubami i innymi podmiotami.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w 2021 roku na infrastrukturę sportową przeznaczyło rekordowy budżet 567 mln zł. Na program ?Sportowa Polska?, obejmujący 260 inwestycji sportowych, zostało przeznaczonych ponad 374 mln zł. Środki te pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Spośród wybranych zadań inwestycyjnych 156 dotyczy przyszkolnej infrastruktury sportowej (I grupa zadań), 65 ? obiektów służących klubom sportowym (II grupa zadań), zaś 39 ? infrastruktury ogólnodostępnej (III grupa zadań).
Wśród dofinansowanych inwestycji znalazły się m. in. pełnowymiarowe (12m x 24m) sale gimnastyczne na terenach gmin, które nie posiadały dotychczas takich obiektów, hale sportowe, kryte, mniejsze i pełnowymiarowe pływalnie, obiekty lekkoatletyczne/stadiony różnych kategorii, boiska piłkarskie i wielofunkcyjne, korty tenisowe, lodowiska, a także obiekty służące wioślarstwu, kajakarstwu, narciarstwu oraz innym sportom.
W 2020 r. program objął 222 inwestycje, a kwota dofinansowania osiągnęła 313 mln zł. Łącznie podczas czterech odsłon projektu udzielono wsparcia 884 inwestycjom na kwotę 1,2 mld zł.
Celem ?Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska? jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem w ramach programu mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. W przypadku obiektów zewnętrznych dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, powinien być nieodpłatny.
W ramach programu ?Sportowa Polska? znajdują się trzy grupy zadań inwestycyjnych, których dofinansowania można się ubiegać. Pierwszą z nich stanowią obiekty szkolne. Tego typu wnioski dotyczą budowy, przebudowy lub remontu szkolnych obiektów sportowych, które mają służyć realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale też ułatwiać mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego. W drugiej grupie znajduje się modernizacja obiektów służących klubom sportowym. W tym obszarze rozpatrywane są zadania, zmierzające do poprawy warunków treningowych dla sportowców, zwłaszcza przeciwdziałanie degradacji obiektów sportowych, które znajdują się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. Ostatnia grupa obejmuje pozostałe ogólnodostępne obiekty. Ich budowa, remont lub modernizacja ma zapewnić warunki do rozwoju sportów olimpijskich.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.