Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wspiera prace nad elewacją Kolegiaty św. Michała Archanioła

Jednomyślną decyzją radnych, z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przekazano 50 tys. złotych dotacji na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na realizowane w roku 2021 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
W roku 2021 wpłynął do ostrowieckiego samorządu tylkojeden wniosek o udzielenie dotacji złożony przez Proboszcza Parafi i Rzymsko ? Katolickiej pw. św. Michała Archanioław Ostrowcu Świętokrzyskim, ks. Jana Sarwę. Wniosek dotyczył przyznania Parafi i dotacji w kwocie 50.000,00 zł na prace remontowe przy elewacji frontowej nawy głównej (część północna) kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przypomnijmy, ze zabytkowy kościół został wpisany do rejestru zabytków decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach w dniu 4.06.2009 r. i jest dostępny dla ogółu społeczności lokalnej, znajduje się przy ul. Okólnej 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bez wątpienia stanowi niezwykle charakterystyczny, wręcz centralny punkt w kształtowaniu przestrzeni naszego miasta. Położenie i walory architektoniczne Kościoła pw. św. MichałaArchanioła stanowią wizytówkę miasta i wpływają na jego promocję i wizerunek.
Elewacja frontowa nawy głównej (część północna) kościoła, jak wynika ze złożonego wniosku, na skutek upływu czasu i warunków atmosferycznych uległa zniszczeniu, w wynikuczego zagrożone jest utrzymanie kościoła w dobrym stanie technicznym. Z uwagi na bardzo wysokie koszty prace prowadzone są etapami. Udzielenie przez gminę dotacji w roku 2021 pozwoli na kontynuację prac przy elewacji kościoła rozpoczętychw roku 2020 r. (wykonane prace remontowe przy elewacji wieży kolegiaty).
? Serdecznie dziękuję za jednomyślne głosowanie w sprawie przekazania dotacji na remont kolegiaty. Dziękuje w imieniu parafi an i proboszcza Jana Sarwy ? powiedział podczas sesji prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *