Powiat ostrowiecki z wnioskami na inwestycje za 55 milionów!

 Podczas konferencji starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak wraz z wicestarostą, Andrzejem Jabłońskim, poinformowali o złożonych wnioskach w ramach  programu ?Polski Ład?, gdzie o  dofinansowania mogą ubiegać się samorządy. Zarząd powiatu ostrowieckiego  w pilotażowym naborze prowadzonym  do 30 lipca br.,  wskazał kluczowe dla mieszkańców inwestycje dotyczące poprawy infrastruktury drogowej, a tym samym bezpieczeństwa  oraz poprawy  infrastruktury sportowej.

           Jak podkreślała starosta, Marzena Dębniak nabór wniosków odbywał się w trzech kategoriach: inwestycji do 5 mln, inwestycji do 30 mln oraz inwestycji bez limitu.

-W pierwszej kategorii wnioskowaliśmy o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w Dębowej Woli, łączącej ul. Siennieńską. Wartość tej inwestycji to 4 990 000,00 zł. W drugiej kategorii do 30 mln wnioskowaliśmy o dofinansowanie do rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z wszystkimi urządzeniami przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz modernizację hali sportowych. Wartość tego projektu to 18 milionów.  W trzeciej kategorii przy inwestycjach bez limitu wnioskowaliśmy o rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych obejmujących: ul. Świętokrzyską od ul. Traugutta, ul. Żeromskiego na całej długości, ulicę Sienkiewicza do obwodnicy w Boksycce oraz Starodroże drogi wojewódzkiej od ul. Sandomierskiej do ronda w Ćmielowie. Jest to przebudowa z pełną infrastrukturą drogową ? odwodnieniem, oświetleniem, przebudową zjazdów, chodników, skrzyżowań i zatok autobusowych. Wartość tego projektu to 36 milionów ? mówiła starosta Marzena Dębniak.

          Wartość wszystkich zadań wnioskowanych przez zarząd powiatu ostrowieckiego  o dofinansowanie w ramach programu ?Polski Ład? to 55 milionów. Jak zaznaczył wicestarosta, Andrzej Jabłoński, wszystkie zadania są przygotowane dokumentacyjnie do realizacji.

-Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Sienna znalazła się na liście rezerwowej rządowego Programu Rozwoju Dróg, gdzie ubiegaliśmy się o dofinansowanie tego zadania. Jest to inwestycja w całości przygotowana pod względem dokumentacyjnym, włącznie z pozwoleniami na budowę. Tu dofinansowanie wynosi 95 proc. W przypadku inwestycji dotyczącej poprawy infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę powiatowego stadionu międzyszkolnego dofinansowanie wynosi 90 proc. Przy czym modernizacja hali sportowych, w zależności od przyznanych środków nie ogranicza się do jednego obiektu ? wyjaśniał podczas spotkania wicestarosta, Andrzej Jabłoński.

          Wszystkie wnioski wskazujące ważne i długo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje były efektem rozmów i uzgodnień z włodarzami gmin powiatu ostrowieckiego.

-Od początku postawiliśmy na współpracę z samorządami, aby wspólnie realizować zadania dla dobra mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Kiedy w 2018 roku objęliśmy władzę, powiat ostrowiecki nie miał ani jednego projektu, by móc ubiegać się o  środki z programów zewnętrznych. Pamiętamy, jak ratowaliśmy projekt Skarpy w Ćmielowie czy mostu w Małym Jodle w gminie Kunów. Dziś jesteśmy projektowo przygotowani do tego, by sięgać po zewnętrzne środki. W tym roku w budżecie zaplanowaliśmy utworzenie projektów na pięć zadań, co umożliwi nam ubieganie się o dofinansowanie, jeśli będzie taka okazja.  W ramach tego naboru złożyliśmy wnioski na 55 milionów. Mam nadzieję, że nam się uda ? puentowała spotkanie starosta, Marzena Dębniak.

        Rozstrzygających decyzji w sprawie dofinansowania do wnioskowanych inwestycji zarząd powiatu ostrowieckiego spodziewa się nie wcześniej niż we wrześniu br.                                          

Print Friendly, PDF & Email