Wojewódzkie Święto Policji (zdjęcia)

W dniu 28 lipca 2021 r., w Kielcach na placu alarmowym jednostki przy ulicy Kusocińskiego, odbył się uroczysty apel związany z Wojewódzkimi Obchodami Święta Policji Garnizonu Świętokrzyskiego. W wydarzeniu udział wzięli Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta wraz z zastępcami, kadra kierownicza świętokrzyskiej Policji oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił funkcjonariuszy i pracowników Policji medalami ?Za Długoletnią Służbę?, które wręczył Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta. Na placu medale otrzymało 34 funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Resortowe odznaczenia ?Zasłużony Policjant? przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczono 28 policjantom.

Kierownictwo Aresztu Śledczego w Kielcach, doceniając wkład w udzielaniu pomocy świętokrzyskiej służbie penitencjarnej, wystąpiło z wnioskiem o uhonorowanie mł. insp. Tomasza Jarosza. Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku -Kamiennej otrzymał odznakę ?Za zasługi w pracy penitencjarnej? z rąk Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach płk. Dra Krzysztofa Czekaja.

Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne odebrało 28 funkcjonariuszy, na czele z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. dr Agatą Malasińską -Nagórny.

Okoliczność tego wyjątkowego dnia była wręcz idealną okazją do złożenia ślubowania przez nowych policjantów garnizonu świętokrzyskiego. Legitymacje służbowe i zbiór zasad etyki zawodowej otrzymało dziś 6 policjantów.

Obchody Święta Policji zakończyła uroczysta defilada wyróżnionych pododdziałów przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która uświetniła całe wydarzenie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *