Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami

Starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak podpisała umowy z przedstawicielami samorządów powiatu ostrowieckiego, dotyczące likwidacji barier architektonicznych, transportowych oraz przeciwdziałania degradacji infrastruktury istniejących WTZ.
Szansą na ich realizację jest dofinansowanie, które powiat ostrowiecki pozyskał z PEFRON-u, w wysokości blisko 1 miliona złotych.
Możliwość dofinansowania tychże zadań daje trzecia edycja Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami. Zapotrzebowanie na realizację określonych działań do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, które koordynuje procedurę pozyskania środków, wpłynęły już z początkiem tego roku. W minionym tygodniu starosta Marzena Dębniak i wicestarosta, Andrzej Jabłoński podpisali umowę na dofinansowanie zadań z pełnomocnikiem Świętokrzyskiego Oddziału PEFRON w Kielcach, Andrzejem Michalskim.
Dzięki temu już niebawem wsparcie finansowe otrzyma dziewięć podmiotów w powiecie ostrowieckim. Gmina Bodzechów, Gmina Kunów, Gmina Bałtów i Gmina Waśniów zakupią busy przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samorząd Bodzechowa za kwotę 105,000,00 zł., Kunowa za kwotę 92.349,60 zł, Bałtowa za kwotę 99.445,50 zł oraz Waśniowa za 80.000,00 zł. Gmina Ćmielów zakupi również autobus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami za 136.038,00 zł. W busa dla osób niepełnosprawnych zostaną także wyposażone Warsztaty Terapii Zajęciowej ?Zintegrowani? w Karczmie Miłkowskiej, który zostanie zakupiony za kwotę 105.000,00 zł, przy dofi nansowaniu na poziomie 80 proc. W Gminie Kunów już rozpoczęły się prace montażu windy i budowy łazienki dla osób z niepłenosprawnościami na parterze budynku. Na ten cel gmina uzyskała wsparcie w wysokości 150 tysięcy. W windy zostaną także wyposażone – budynek starostwa ostrowieckiego przy dofinansowaniu 90.439,60 zł oraz budynek UrzęduMiasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przy dofinansowaniu w wysokości 150 tysięcy. Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej ?Szansa? uzyskało dofianansowanie na poziomie 80 proc. w wysokości 160 tysięcyna montaż fotowoltaiki i klimatyzacji w budynku.
W ubiegłym roku, w ramach drugiej edycji Programu powiat ostrowiecki pozyskał blisko 300 tysięcy dofinansowania realizowanych zadań, a ubiegało się o nie pięć podmiotów. W tym roku wzrosła ich liczba do dziewięciu, a dofinansowanie w zakresie likwidacji barier transportowych osiągnęło poziom 70 proc. Działania w zakresie montażu wind uzyskały dofinansowanie na poziomie 35 proc. Największy poziom dofinansowania 80 proc. dotyczy zadań realizowanych na rzecz WTZ.
Jak podkreśla starosta, Marzena Dębniak to ważne zadania dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, które ułatwią im przemieszczanie się, a także umożliwią bezpośrednie i samodzielne załatwianie spraw urzędowych poprzez większą dostępność. Realizacja zadań nastąpi do końca roku. 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *