Ostrowiecki Dzień Sportu

W dniu 15 sierpnia po raz pierwszy w naszym mieście zorganizowany zostanie Ostrowiecki Dzień Sportu.

Kulminacyjnym wydarzeniem projektu Wakacje Offline będzie Ostrowiecki Dzień Sportu, który zaplanowany jest na 15 sierpnia na terenie OW Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim, a za jego organizację i koordynację odpowiadać będzie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg, która jest jednym z partnerów działania. Podczas wydarzenia zaprezentują się wszystkie dyscypliny biorące udział w projekcie, a mieszkańcy miasta będą mieli okazję poznać je bliżej i spędzić iście aktywne popołudnie. Ostrowiecki Dzień Sportu rozpoczyna się o godzinie 15 i potrwa do godziny 20. Na scenie muszli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin prezentować się będą także młodzi artyści ze studia wokalnego Metro a do zabawy zagrzewać będzie uczestników dobra muzyka, pokazy zumby i nie tylko. Podczas wydarzenia, każda z wymienionych organizacji będzie prowadzić swoje konkurencje i rywalizacje, a na uczestników czekać będą pamiątkowe medale oraz poczęstunek w ramach uzupełnienia kalorii.

Wcześniej od godziny 10 w siedzibie Stowarzyszenia Szachowego Hetman odbywać się będzie turniej szachowy, a o godzinie 16 pod Kinem Etiuda rozpocznie się rowerowy quest, realizowany przez Fundację Questingu, który dotyczyć będzie nie czego jak innego, jak tylko historii ostrowieckiego sportu i postaci z nim związanych w mieście. Potrwa on około 2 godzin, a zakończy się na terenie Gutwinu ? tam gdzie będzie trwał Ostrowiecki Dzień Sportu.

Realizacja projektu Wakacje Offline 2021 trwa w najlepsze. Organizacje pozarządowe działające na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego cały czas realizują darmowe aktywności i zajęcia sportowe dla mieszkańców miasta w każdym wieku.

Udział w wydarzeniu, jak i we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach projektu Wakacje Offline 2021 jest nieodpłatny, a środki na jego realizację pochodzą z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach konkursu: ,,Sportowe wakacje +?.

Przypomnijmy, że liderem projektu jest Stowarzyszenie Szachowe Hetman, które inspiruje do nauki gry w szachy amatorów innych dyscyplin.

Zajęcia biegowe realizowane są przez Stowarzyszenie Biegaczy OstroBiec, zajęcia rowerowe przygotowywane są przez Stowarzyszenie Ostrower, gimnastyka ogólnorozwojowa i ćwiczenia z elementami fitness i zumby dla całych rodzin realizowane są przez Fundację Aktywnych Mam, zajęcia z piłki nożnej prowadzone są z Akademią Piłkarską Galacticos, zajęcia siatkarskie, realizowane są przez Akademię Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski, zajęcia nordic walking prowadzi Związek Harcerstwa Polskiego hufiec Ostrowiec Świętokrzyski, zajęcia taekwondo prowadzi Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO, zajęcia multisensoryczne z tańcem sportowym przygotowuje Gabinet Terapii Puzzel Iwona Strzałkowska-Nowak, a Fundacja Questingu dba o połączenie aktywności fizycznej z elementami dydaktycznymi projektu i zaprasza  mieszkańców na questy spacerowe z historią ostrowieckiego sportu w tle.

Cały projekt Wakacje Offline realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przypomnijmy również, że dziesięć ostrowieckich stowarzyszeń, w tym sportowe, otrzymają z rządowego programu ?Sportowe wakacje? 90 tys. zł na organizację ciekawych form spędzania wolnego czasu podczas letniej kanikuły. Środki te przywiozła do naszego miasta minister Anna Krupka, o czym obwieściła w towarzystwie posła, Andrzeja Kryja.

Jak podkreśla Anna Krupka, w sumie z programu ?Sportowe wakacje? skorzysta w województwie świętokrzyskim 18 stowarzyszen? i fundacji, do których trafiło łącznie 561 tys. zł.  I tak, ostrowieckie Stowarzyszenie Szachowe Hetman otrzyma 90 tys. zł na organizacje? cyklu 12 zaje?c? sportowych dla dzieci, młodziez?y i dorosłych, w których weźmie udział 992 uczestniko?w. Klub Piłkarski KKP Korona otrzyma 50 tys. zł na zaje?cia sportowe z piłki noz?nej dla dzieci, Fundacja na rzecz promocji sportu oso?b niepełnosprawnych ?Megamocni? – 40 000 zł na organizacje? profesjonalnych i regularnych treningo?w piłkarskich w okresie lipiec ? wrzesien?, Stowarzyszenie S?wie?tokrzyscy Se?dziowie Pomagaja? – 30 000 zł na szkolenia z przepiso?w gry w piłke? noz?na? dla s?wie?tokrzyskich  klubo?w piłkarskich, warsztaty z przepiso?w gry w piłke? noz?na? oraz zaje?cia praktyczne z przepiso?w gry w piłke? noz?na?, kto?re be?da? skierowane dla dzieci graja?cych w akademiach oraz klubach piłkarskich. Ła?cznie zostanie zorganizowanych 32 wydarzenia.

-To kolejne rządowe środki dla Ostrowca Świętokrzyskiego. Dzięki tym 90 tys. zł z programu ?Sportowe wakacje? z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  organizacje pozarządowe zrealizują w naszym mieście wiele ciekawych imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Cieszę się, że mogłem skutecznie wesprzeć starania Stowarzyszenia ?Hetman?, które jest liderem tego projektu, a z którym od lat współpracuję. Pani minister Annie Krupce dziękuję za życzliwość dla ostrowieckiego sportu. Gratuluję wszystkim organizacjom, które realizować będą projekt. Współpraca przynosi dobre efekty. I oczywiście życzę wszystkim wspaniałych imprez.

Ponad 200 klubów sportowych, związków, fundacji i stowarzyszeń otrzyma dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu ?Sportowe Wakacje+?. Na zadania z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie rozdysponowanych zostało blisko 18 mln zł! Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych, wspieranie organizacji turniejów sportowych, imprez, konkursów i innych wydarzeń sportowych. W tym roku w sumie na ministerialny program wakacyjny przeznaczonych jest łącznie 30 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa i mają przysłużyć się upowszechnianiu prozdrowotnych zalet sportu oraz przekazywaniu młodym ludziom doświadczeń i pamięci historycznej. W założeniu, środki ze ?Sportowych Wakacji+? w 2021 roku mają również pomagać w utrzymaniu fizycznej formy i dobrego zdrowia w czasach epidemii COVID-19. Program, którego pierwszy edycja odbyła się w 2020 roku, wspiera m.in. organizację obozów sportowych, zajęć, turniejów, wydarzeń i konkursów oraz innych wydarzeń związanych ze zdrowym trybem życia.

Warto przypomnieć, że operatorem krajowym zadania: ?Wspieranie organizacji ogólnopolskich obozów sportowych? została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Środki finansowe Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Fundacji LOTTO w łącznej wysokości 15 mln zł pomogą dzieciom i młodzieży biorącym udział w obozach sportowych w odzyskaniu kondycji fizycznej po przymusowej bezczynności spowodowanej pandemią.

Print Friendly, PDF & Email