Czas na hybrydy! W kolejce „elektryki”

Po tym, jak Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłosiła przetarg na dziewięć autobusów z silnikami diesla, przyszła kolej na kolejne postepowanie dotyczące tym razem zakupu 6 sztuk  niskopodłogowych autobusów miejskich z napędem hybrydowym.
– W lipcu w ramach projektu ?Ekologiczny transport miejski? ogłosiliśmy przetarg na dziewięć nowych autobusów – mówi prezydent Jarosław Górczyński. To pierwszy etap, który spowoduje docelowo wymianę niemal całego taboru transportu miejskiego. Teraz kupujemy hybrydy. Łącznie chcemy zakupić 23 autobusy, a w kolejnych krokach autobusy elektryczne. 
Czas na hybrydy
Miasto Ostrowiec Świętokrzyski właśnie ogłosiło przetarg na dostawę sześciu nowych autobusów hybrydowych. Na realizację zamówienia przeznaczono niespełna rok.
Analizując specyfikację zamówienia, zapisana jest w niej dostawa sześciu nowych autobusów hybrydowych o długości 11,8 -12,2 m, mogących przewieźć 74 pasażerów, w tym 25% na miejscach siedzących. Wymagany układ drzwi to 2-2-2. Wymagana jest niska podłoga na całej długości. Przewidziano klimatyzację oraz system ogrzewania w ykorzystujący ciepło układu chłodzenia silnika i automatycznej skrzyni biegów, wspomagane agregatem grzewczym. Pojazd ma być wyposażony w silnik spalinowy o mocy min. 110 kW oraz elektryczny o mocy min. 110 kW.
Termin składania ofert mija 2 września. Startować mogą firmy, które w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowały co najmniej jedną dostawę min. trzech autobusów z silnikiem o napędzie hybrydowym, o wartości zamówienia min. 3 mln zł brutto. O wyborze zdecydują cena (60%), właściwości techniczne i eksploatacyjne (35%) i okres gwarancji ( 5%). Pod uwagę brane będzie zużycie
paliwa, podatność obsługowa poszycia bocznego, podział szyby przedniej, materiał konstrukcyjny szkieletu (kratownicy) ramy podwozia, materiał poszycia zewnętrznego nadwozia, typ magazynu energii wytwarzanej podczas hamowania autobusu, liczba miejsc pasażerskich siedzących dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi, bezemisyjny dojazd do przystanku, bezemisyjny odjazd z przystanku, ilość czynnika chłodzącego, wysokość wejścia w drzwiach.
Na dostawy przeznaczono 330 dni. Podpisano unijne wsparcie Tymczasem przed kilkoma dniami w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach wiceprezydent Miasta Dominik Smoliński wraz z Sławomirem Kijakiem- Skarbnikiem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podpisali z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim umowę na realizacją II etapu ?Ekologicznego transportu miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim?.
W 2018 roku przygotowano i złożono wniosek na realizację projektu ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim?. Projekt uzyskał dofi nansowanie, a jego realizacja rozpoczęła się w 2018 roku i będzie trwała do 2022 roku. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski poprzez ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery z transportu publicznego. W zakres projektu wchodzi: wymiana na nowe dziesięciu wyeksploatowanych autobusów miejskich, zakup i montaż 40 wiat przystankowych, budowa nowej bazy operatora transportu publicznego ze stacją obsługi, warsztatami, budynkiem administracyjno ? dworcowym i myjnią autobusową przy ul. Jana Samsonowicza, budowa dróg dojazdowych do bazy, modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Sikorskiego, Rudzkiej, Ostrowieckiej, Kolonii Robotniczej, Iłżeckiej, Siennieńskiej, Alei Jana Pawła II, Sandomierskiej, budowa ścieżek rowerowych, utworzenie parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride, wdrożenie zintegrowanego biletu miejskiego, kampania promująca ekologiczny transport publiczny.

Projekt ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim? jest realizowany w ramach dwóch etapów, ze wsparciem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ich łączny koszt to niemal 47 mln zł, z czego unijne dofi nansowanie wyniesie ok. 34 mln zł.
Co z ?elektrykami??
– Wniosek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, złożony ramach naboru w programie Zielony Transport Publiczny, jest jeszcze w fazie procedowania. Został już rozpatrzony przez Zarząd NFOŚiGW i – zgodnie z obowiązującymi procedurami – czeka obecnie na decyzję Rady Nadzorczej NFOŚiGW ? odpowiada nam Sławomir Kmiecik doradca z Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Tymczasem dzięki perspektywie, jaką daje Krajowy Plan Odbudowy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wykorzysta 1,2 mld zł w kolejnym  naborze programu Zielony Transport Publiczny (ZTP2). 
Program priorytetowy ?Zielony Transport Publiczny? to wieloletni program NFOŚiGW, który odpowiada na wyzwania i potrzeby w zakresie transformacji transportu publicznego w Polsce.
Jego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych wpublicznym transporcie zbiorowym irozwój zielonej, inteligentnej mobilności. Dzięki dostosowaniu instrumentów wsparcia w programie do warunków określonych w Krajowym Planie Odbudowy Narodowy Fundusz może się ubiegać o środki fi nansowe z KPO przeznaczone na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego.
Jednocześnie, w zgodzie z celami KPO, nowy strumień finansowania z NFOŚiGW pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu, powodującemu szkody społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Modernizacja taboru ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, ponieważ wprowadzane do floty ekologiczne autobusy będą zastępować te stare, szkodliwe dla ludzi i środowiska.  Finansowanie z programu ZTPprzełoży się również na zmniejszenie emisji CO2 co najmniej o 18 416 Mg/rok, ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) o 0,052 Mg/rok oraz ograniczenieemisji tlenków azotu o 13,611 Mg/ rok. Jednocześnie, dzięki skierowaniuśrodków do średnich i małych miast, pieniądze z KPO pozwolą zmierzyć się z problemem wykluczenia transportowego, które według rozlicznych szacunków może dotykać od 11 nawet do 15 mln Polaków. 

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Czas na hybrydy! W kolejce „elektryki”

  • 11 sierpnia 2021 at 14:06
    Permalink

    ha ha ha , jak zwykle bajki i marzenia gdy daleko do realu a w końcu będzie zakup kilku,kilkunastu UŻYWANYCH autobusów wycofanych z użytku z wielkich miast typu Gdynia,Poznań czy nawet stolica bo przeważą przesłanki ekonomiczne
    ileż razy można tak mamić społeczność Ostrowca ??

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.