Prokurator wygrał nieprawomocnie

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi uniewinnił prokuratora od przestępstw zarzuconych mu przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej w Warszawie.
-Sprawa ta dotyczyła korekty oświadczeń majątkowych, które kilka lat temu złożyłem, po zorientowaniu się, że w poprzednich oświadczeniach nie były one pełne ?mówi Waldemar P. Podobnie jak wielu innych obywateli złożyłem te korekty sam z nieprzymuszonej woli za wiedzą moich ówczesnych przełożonych. Prokurator Krajowy zarządził przeprowadzenie przeciwko mnie postępowania karnego. Został mi uchylony immunitet, a następnie akt oskarżenia skierowany do sądu.
Waldemar P. mówi, że pierwotnie Sąd Dyscyplinarny nie wyraził zgody na uchylenie mu immunitetu. Uczyniła to dopiero Izba Dyscyplinarna działająca przy Sądzie Najwyższym, której legalność funkcjonowania jest kwestionowana.
-Wyrok ten mnie satysfakcjonuje ?dodaje Waldemar P. Jest to jednak gorzka satysfakcja, bo uważam, że ta sprawa nie powinna w ogóle trafić na wokandę sądową.

Print Friendly, PDF & Email