Wnoszą radość w życie najmłodszych!

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej na 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim działa już od 1996 roku, a skupia nauczycieli i wychowawców placówki. Jak mówi prezes, Katarzyna Zięba, jego głównym celem jest wspieranie uczniów szkoły we wszystkich sferach życia. Na przestrzeni tych lat, do chwili obecnej,  w zależności od potrzeb, stowarzyszenie podejmuje szereg inicjatyw zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i podczas wakacji czy ferii zimowych. Jest także fundatorem nagród dla uczniów oraz sponsorem wyjazdów na olimpiady, festiwale czy zawody sportowe.

-Jest to szerokie wsparcie materialne wszelkich imprez, wyjazdów, wycieczek, festynów czy pikników,  w których uczestniczą uczniowie naszej szkoły. Jest to także pomoc indywidualna, na przykład dofinansowanie do obiadów, dodatkowych zajęć dla słabszych uczniów, ale też wspieranie uczniów uzdolnionych. Zawsze staramy się reagować na potrzeby. Integrujemy środowisko uczniów i rodziców. Pomagamy w różnych sytuacjach, kiedy rodzice, z różnych przyczyn,  nie są wstanie samodzielnie sprostać wyzwaniom ? dodaje prezes Katarzyna Zięba.    

 

Od 10 lat Stowarzyszenie organizuje także atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu w ferie i wakacje, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkoły. W tym roku nie było inaczej. Choć pandemia nieco ograniczyła możliwości do jednego turnusu, to chętnych nie brakowało do udziału w półkolonii.

Na uczestników czekało mnóstwo ciekawych form aktywności i dobrej zabawy. Były to wycieczki do urokliwych miejsc, wyjścia do kina, na basen,  udział w zajęciach w BWA. Dzieci miały też okazję odwiedzić Straż Pożarną oraz Policję i  dowiedzieć się jak pracują służby mundurowe. Mnóstwo frajdy towarzyszyło im podczas wycieczki do Sandomierza, gdzie jedną z atrakcji był rejs statkiem po Wiśle. Stowarzyszenie zadbało także o inne aktywności ? zajęcia sportowe, gry i zabawy integracyjne. Dziecięcej radości nie brakowało podczas wizyty w Gospodarstwie Agroturystycznym w Nowej Dębowej Woli, zwieńczonej ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Dla najmłodszych był to niesamowity czas, pełnych wakacyjnych wrażeń i niezapomnianych  przygód. Dzięki Stowarzyszeniu i podejmowanym inicjatywom tworzą się trwałe więzi w szkolnej wspólnocie, przyjazny klimat, co daje poczucie bezpieczeństwa, troski i radości oraz pozostawia niezwykłe wspomnienia.

Print Friendly, PDF & Email