Opatowski Rynek przed remontem

W niedługim czasie ma ruszyć ponowny generalny remont opatowskiego rynku. Centrum było modernizowane 15 lat temu. Niestety, brak odpowiedniego odwodnienia doprowadza do rozmiękczania lessowego podłoża, co skutkuje zapadaniem się nawierzchni rynku.
W ramach planowanych prac ma powstać podświetlana fontanna, pojawi się mała architektura, w tym pergole, nowe ławki, a także makieta z brązu pokazująca miasto na początku XVI wieku oraz tablice informujące turystów o historii Opatowa.
-Mimo stosunkowo niedługiego czasu, jaki upłynął od tamtej pory, centrum Opatowa znów wymaga kompleksowej naprawy – mówi burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt pominięcia przy poprzednim remoncie kwestii związanych z odwodnieniem. Na całym dużym placu znajdują się tylko trzy studzienki zbierające wodę deszczową, co powoduje wsiąkanie pozostałej wody w lessowe podłoże, jego rozpływanie i degradację nawierzchni rynku.
Rynek zyska nie tylko nowe odwodnienie. Zostanie wymieniona także kanalizacja sanitarna pod jego powierzchnią oraz nawierzchnia na ciągach jezdnych wokół rynku. Stare drzewa wokół rynku majązastąpić nowe nasadzenie. Te planuybudzę pewne wątpliwości wśród mieszkańców. Jak zapewnia burmistrz, takie działanie jest jednak jak najbardziej uzasadnione ze względu na stan obecnych drzew. Pracę wykonana firma OBO z Rzeszowa, która zaoferowała najniższą kwotę przetargową 3,9 mln złotych.

Print Friendly, PDF & Email