Znikają przysiółki

Gmina Bodzechów zwróciła się za pośrednictwem wojewody z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zniesienie urzędowych nazw przysiółków: Horodelszczyzna, Granica, Madejówka, Mychów ? Serwituty i Niwka.
-Są to dziś puste nazwy, w tych przysiółkach czy miejscowościach niktjuż nie mieszka ? wyjaśniał radnympodczas sierpniowej sesji rady gminy wójt Jerzy Murzyn.
Część starszych mieszkańców gminy Bodzechów pewnie orientuje się, gdzie znajdują się te przysiółki, młodym nazwy Horodelszczyzna, Madejówka czy Niwka nic już nie mówią. Jeśli słyszymy, że Polska się zmienia, to przede wszystkim dotyczy to obszarów wiejskich. Nie tylko we wschodniej części kraju, ale także w pozostałychregionach znikają lub wyludniają się całe miejscowości. Pozostali tam tylko starsi mieszkańcy przywiązani do swojej małej Ojczyzny. Młodzi emigrują do miast i miejscowości, gdzie łatwiej jest żyć: gdzie można liczyć na pracę i zdobycze cywilizacyjne.
Bodzechów jako gmina wybitnie podmiejska nie tylko zdołała skutecznie obronić się przed stagnacją, ale przeżywa swój najlepszy okres. Z uwagi na atrakcyjne położenie, walory krajobrazowe i przyrodnicze wiele miejscowości rozwija się. Duża w tym zasługa bliskości miasta, gdzie można zaspokoić wiele podstawowych potrzeb związanych z pracą, dostępem do kultury, sieci szkolnej, sieci handlowej, ale także polityki gminy, która sprawia, że poziom życia w wielu miejscowościach nie odbiega od poziomu życia ostrowczan.
Niemal cała gmina posiada sieć kanalizacją, znakomitą sieć drogową, nowoczesną sieć szkół, przedszkoli. Słowem jest atrakcyjnym miejscem do życia.
Znikają przysiółki pozostawione z dala od utwardzonych dróg, ale równocześnie rośnie cena działek i nieruchomości w wielu miejscowościach. Gmina rozbudowuje sieć wodociągową, kanalizacyjną, drogową, uzbraja nowe tereny pod budownictwo w Sudole, Magoniach, Nowej Dębowej Woli, Sarnówku, Chmielowie, Szewnie. Dzięki takiej polityce do gminy sprowadza się wiele młodych rodzin, dobrze wykształconych i przedsiębiorczych ludzi.
Dziś największą pod względem liczby mieszkańców miejscowością w gminie Bodzechów jest Szewna, licząca blisko 2200 osób. W tym roku w planie inwestycyjnym gminy znalazły się kolejne zadania w Szewnie. Nowe ulice otrzymają wodociąg, kanalizację, asfaltowe nawierzchnie dróg, zatem można liczyć na nowych mieszkańców. W samym Bodzechowie mieszka półtora tysiąca osób. Dzięki rewitalizacji, miejscowość ta zmienia wygląd.
Zmiany dostrzeże każdy kierowca czy pasażer przejeżdżający przez Bodzechów drogą wojewódzką. Blisko tysiąc mieszkańców liczy sobie Chmielów, jedna z atrakcyjniejszych do zamieszkania miejscowość w powiecie ostrowieckim. W tym roku mieszkańców Chmielowa czeka ważna inwestycja, o którą prosili od lat – modernizacja nawierzchni drogi powiatowej od strony Częstocic.
W Miłkowie mieszka 866 osób, w Sudole już 852. Ponad pół tysiąca mieszkańców liczą sobie: Goździelin i Denkówek. Blisko tej granicy jest Sarnówek ? 493 osób. W 2020 roku największy przyrost mieszkańców odnotowały: Goździelin, Sarnówek i Magonie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.