Kto odbierze śmieci w naszym mieście?

W przyszłym tygodniu powinniśmy poznać oferty, jakie wpłyną na przetarg ogłoszony przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotyczący odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w okresie trzech najbliższych lat. Ostatnio dokonano zmian dotyczących specyfikacji postępowania, stąd nowy, drugi termin otwarcia ofert.

– Jeszcze nigdy przetarg dotyczący gospodarki śmieciowej w Ostrowcu Świętokrzyskim nie budził takiego zainteresowania  – mówi Mariusz Kałuża, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na postępowanie wpłynęło jedno odwołanie oraz 57 pytań dotyczących najróżniejszych kwestii podnoszonych przez zainteresowane podmioty. Na chwilę obecną trzy firmy wnosiły swe uwagi do treści specyfikacji i opisu przedmiotu zamówienia. Cześć z nich zostało uwzględnionych w nowej specyfikacji, ale większość z nich można nazwać kosmetycznymi, które nie są istotne dla samych mieszkańców.

Pytania dot. m.in. warunków udziału w postępowaniu, odbioru odpadów czy kwestii godzin realizowania usługi, którą ostatecznie określono do godz. 19.

Przypomnijmy, że oferty wykonawców, którzy będą chcieli realizować przedmiotową usługę będą oceniane według kryteriów: cena za usługę, która będzie stanowić 60% oceny, 5% stanowić będzie ewentualne zadeklarowanie odbioru bezpośrednio z nieruchomości rozszerzonego katalogu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon, kolejne 8% stanowić będzie deklaracja do mycia w zabudowie jednorodzinnej pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji, następne 10% stanowić będzie zadeklarowanie przez wykonawcę wyposażenia nieruchomości jednorodzinnych w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, aż wreszcie 17% stanowić będzie zdeklarowanie przez wykonawcę wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów frakcji: papier, szkło metale i tworzywa sztuczne.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Kto odbierze śmieci w naszym mieście?

  • 11/09/2021 at 21:36
    Permalink

    Obecna firma to porażka. Na os. Ogrody nie mogę wyrzucić szkła, bo pojemniki nie są opróżniane od 3 tygodni!

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *