?SOWA? nadlatuje do Ostrowca Świętokrzyskiego. W ZDK powstanie Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymało dziś na spotkaniu w Piotrkowie Trybunalskim informację, że Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomi w naszym mieście w latach 2021-2023 lokalną ?Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ? SOWA?, która finalnie będzie uzupełnienie oferty powstającego w rewitalizowanym ZDK przy alei 3 Maja Centrum Tradycji Hutnictwa.

Stworzenie ?Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ? SOWA? to inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Wpisuje się w programy realizowane przez ministra w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, mające na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Minister przyznał Centrum Nauki Kopernik dotację celową na uruchomienie lokalnych stref aktywności w latach 2021?2023. Centrum Nauki Kopernik od początku istnienia promuje ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu ? eksperymentowaniu. Metoda ta umożliwia poszerzenie wiedzy, a także wspiera rozwój kompetencji przyszłości, inspiruje, skłania do współpracy, rozbudza ciekawość, kreatywność i poczucie sprawczości. W naszej instytucji stwarzamy warunki do tak rozumianego uczenia się, m.in. poprzez odkrywanie zjawisk i praw rządzących światem w toku interakcji z eksponatami (Wystawy), rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych i logicznych (Majsternia), a także uczestnictwo w różnych warsztatach i zajęciach opartych na wypracowanych przez nas i sprawdzonych rozwiązaniach edukacyjnych.

Inicjatywa SOWA zakłada rozwój ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Powstaną one w całym kraju w już istniejących instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych (np. domy kultury, biblioteki, mediateki, galerie sztuki, muzea), w których działalność statutową lub programową wpisane jest popularyzowanie idei nauki, techniki, edukacji, sztuki i kultury. Dwie pierwsze, ?pilotażowe? strefy ulokowały się w Raciborzu i Piotrkowie Trybunalskim, a ich otwarcie planuje się tej jesieni. 30 kolejnych powstanie w latach 2022?2023. Konkretne lokalizacje zostaną wyłonione w naborze, który został ogłoszony 14 kwietnia 2021, a wyniki naboru zostaną opublikowane właśnie dziś, 20 września.

W ramach programu SOWA Centrum nauki Kopernik przekaże każdej placówce: wystawę (kilkanaście angażujących eksponatów, ukazujących doświadczalny charakter nauki, dających możliwość samodzielnego eksperymentowania), oraz majsternię (wskazówki do stworzenia przestrzeni oraz zestawy zawierające instrukcję do wykonania zadania przez zwiedzającego i pudełko z potrzebnymi materiałami). ?Kopernik? udostępni również każdej placówce pakiet dobrych praktyk, w tym scenariusze zajęć, pomysły na wydarzenia oraz zaproponuje dołączenie do jednego z programów. CNK zaoferuje ponadto placówkom wsparcie, współpracę i sieciowanie. Każdej Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przekaże materiał z  opisem projektu i rekomendowanymi rozwiązaniami dotyczącymi jego prowadzenia. Przeprowadzi też szkolenia w zakresie rozwoju kadry technicznej (techniczna instrukcja obsługi eksponatów, zasady eksploatacji, gwarancji i realizacji ewentualnych napraw) i kadry animatorskiej.

Celem stworzenia ośrodków SOWA jest wzbogacenie lokalnych społeczności o nowe środowiska edukacyjne. Ich oddziaływanie ma szansę w istotny sposób rozwinąć środowiska uczenia się, z jakimi stykają się uczniowie z takich ośrodków miejskich, jak Ostrowiec Świętokrzyski oraz zwiększyć zasoby kształtujące ich kapitał naukowy. Ma w ostatecznym rezultacie spowodować wzrost zainteresowania nauką wśród ogółu społeczeństwa oraz motywowanie do wyboru ścieżki edukacyjnej i naukowej kariery związanej z różnymi dziedzinami nauki. Stworzenie stref aktywności ma zbudować zaangażowanie w naukę i społeczne rozumienie nauki, szerzenie zrozumienia, że nauka nie jest zbiorem faktów, ale sposobem zdobywania wiedzy, poznawania świata. Ma wreszcie rozwijać poczucie sprawczości, wzmacnianie wiary w siebie i rozbudzanie kreatywności.

Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności będzie miejscem łączącym w sobie dwie przestrzenie: wystawienniczą i warsztatową. W strefie aktywności na wystawie znajdzie się kilkanaście eksponatów. Na przykładowych wizualizacjach na każdy eksponat przewidziano 10 metrów kwadratowych. Takie rozwiązanie zapewni zwiedzającym bezpieczne i komfortowe ich użytkowanie. Do wykonania eksponatów i pozostałych elementów Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności specjaliści z Centrum Nauki Kopernik użyli sklejki i stali w kolorze antracytowym ożywionych niebieskimi akcentami. Mocnym punktem aranżacji są niebieskie płachty należące do eksponatu Powietrzna armata. Użycie tylko kilku materiałów i kolorów daje wypełnionej luźno ustawionymi obiektami wystawie oraz Majsterni wizualną spójność. Dzięki niej SOWA może funkcjonować w różnych przestrzeniach.

Wszystko wskazuje więc na to, że zrewitalizowany budynek dawnego ZDK, z Centrum Tradycji Hutnictwa i ?SOWĄ? stanie się przysłowiową Mekką dla wycieczek szkolnych i aktywnej grupy dzieci i młodzieży.

Fot. wizualizacje Centrum Nauki Kopernik

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *