Będzie nowy układ komunikacyjny w sąsiedztwie Celsa Huta Ostrowiec. Trwa przebudowa ulic 11 Listopada i Samsonowicza

Zmienia się układ komunikacyjny Ostrowca Świętokrzyskiego, a drogi go tworzące zyskują zupełnie nową jakość. Tak też jest w sąsiedztwie Celsy ?Huty Ostrowiec?, gdzie równocześnie powstaje nowa baza operatora transportu miejskiego.
– Ta inwestycja pokazuje, jak wiele można zrobić wspólnymi siłami- mówił prezydent Jarosław Górczyński. Miasto Ostrowiec Świętokrzyski wyszło z inicjatywą pozyskania środków unijnych na zadanie inwestycyjne pn. ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim?. Dziś już możemy pokazać, że startują prace remontowo ? inwestycyjne na ulicach 11 Listopada i Samsonowicza, które będą finansowane właśnie z tego projektu.
Wartość robót, która sięga 18,2 mln zł. najlepiej pokazuje, jak szeroki będzie tu zrealizowany zakres prac. Przebudowa ul. 11 Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej (z zatokami, buspasem, oświetleniem energooszczędnym, ścieżką rowerową i chodnikiem), budowa ścieżki rowerowej, chodnika i oświetlenia energooszczędnego w ramach rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza wraz ze skrzyżowaniem (rondo), przebudowę odcinka ul. Samsonowicza do nowej bazy operatora z buspasem, ścieżką rowerową, oświetleniem energooszczędnym, to prace, jakie zostaną zrealizowane w ramach tego zadania drogowego.
– To będzie zupełnie nowy układ komunikacyjny, który będzie nieodzowny dla nowej bazy operatora transportu miejskiego, nad którą prace też są bardzo zaawansowane- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Proszę o wyrozumiałość kierowców, bowiem na pewno pojawią się duże utrudnienia komunikacyjne w tej części miasta. Dziękuję za zrozumienie ze strony zarządu Celsy ?Huta Ostrowiec?, która już otwiera inne bramy, aby wjechać na teren tego olbrzymiego zakładu produkcyjnego.
– Ulice Samsonowicza i 11 Listopada to drogi powiatowe i bez wsparcia ze strony Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nie bylibyśmy wstanie udźwignąć tak szerokiego zakresu prac- mówi starosta Marzena Dębniak.
– Te rozpoczynające się obecnie prace potrwają prawie rok, stąd prosimy o dostosowanie się do ograniczeń i wyznaczonych objazdów – mówi wicestarosta Andrzej Jabłoński. Wykonawcy życzę, aby te prace szły sprawnie z jak najlepszym pożytkiem społecznym.
Przypomnijmy, że Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w partnerstwie z Powiatem Ostrowieckim realizuje II etap projektu pn.: ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim?, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 3: ?Efektywna i zielona energia?; Działanie 3.4 ?Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej?. Wartość robót budowlanych w ramach zadań wynosi 18.234.735,02 zł, z czego: dofinansowanie z RPO WŚ 2014-2020: 9.110.044,76 zł, Powiatu Ostrowieckiego: 4.562.345,14 zł zaś Gminy Ostrowiec Świętokrzyski: 4.562.345,12 zł.
Realizacją zadania, które winno zostać wykonane do października 2022 roku, zajęła się firma TRAKT S.A

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Będzie nowy układ komunikacyjny w sąsiedztwie Celsa Huta Ostrowiec. Trwa przebudowa ulic 11 Listopada i Samsonowicza

  • 11 października 2021 at 19:27
    Permalink

    nie mogę sobie tego wyobrazić , że tak niewielki odcinek istniejącej drogi trzeba remontować przez 12 miesięcy – strach pomyśleć ile będzie trwać remont Alei i Radwana a już brak wyobraźni ile lat potrwa budowa drogi 2,7km łączącej wiadukt w Goździelinie z Miłkowem ; o ile w ogóle te inwestycje będą realizowane…

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *