Razem raźniej – potrzeba kolejnych rodzin zastępczych

W sali konferencyjnej starostwa powiatowego odbywają się cykliczne szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,  w ramach projektu pn. ?Razem raźniej?, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. W szkoleniu bierze udział dziesięciu kandydatów. Każda sesja poświęcona jest innemu zagadnieniu. Uczestnicy uczą się poznawać i rozumieć świat dziecka, jego emocje i uczucia, co służy budowaniu więzi i dobrych relacji w rodzinie.  Szkolenia prowadzone są przez trenerów programu PRIDE i obejmują konsultacje indywidualne, jak i praktyki. Uczestnicy otrzymują też podręczniki oraz inne materiały tematyczne.

Jak podkreśla Joanna Pikus, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, to bardzo ważna sfera działalności, polegająca na wsparciu dzieci potrzebujących pieczy zastępczej.

-Brakuje nam rodzin zastępczych, stąd też tak ważne jest podejmowanie działań zmierzających do promowania tej formy pomocy. PCPR na każdym etapie, poprzez koordynatorów pieczy zastępczej służy wsparciu rodzinom, które po odpowiednim przygotowaniu, są  gotowe do prowadzenia opieki  w ramach rodzin zastępczych. Jest to duże wyzwanie, stąd też osoby które je podejmą mogą liczyć na naszą pomoc w każdym zakresie ? mówi dyrektor J. Pikus.

 Obecnie na terenie powiatu ostrowieckiego funkcjonuje około 130 rodzin. To jednak wciąż mało, gdyż potrzeby są znacznie większe. Zdarza się, że dzieci potrzebujące tej formy pomocy, trafiają do  ośrodków w innych powiatach. Z końcem ubiegłego roku zakończył działalność Rodzinny Dom Dziecka, stąd też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  planuje już w połowie listopada br. uruchomienie zaawansowanego szkolenia dla osób chętnych do utworzenia takiego domu.

W  zakresie funkcjonowania RDD powiat ostrowiecki także odczuwa braki. Potrzebne są miejsca, gdzie najmłodsi, pokrzywdzeni przez los, mogą znaleźć rodzinne ciepło i miłość, na które zasługują. Miejmy nadzieję, że znajdą się chętni, aby ofiarować rodzicielskie uczucia i otworzyć swój dom na tych, którzy być może nigdy go nie mieli.  Do udziału w szkoleniu zachęca także starosta ostrowiecki Marzena Dębniak

 -Zachęcamy do udziału w proponowanych szkoleniach i  tworzenia nowych  rodzin zastępczych, poprzez Powiatowe Centrum Pomocy na każdym etapie deklarujemy wsparcie  dla rodzin w realizowaniu  ich zadań. To ważny krok ku lepszej przyszłości najmłodszych, którzy być może nigdy nie zaznali rodzinnego ciepła ? mówi starosta M. Dębniak.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *