Maciej Spurek, nowy prezes SM „Hutnik”: -Chciałbym, aby spółdzielnia była dla ludzi, a nie ludzie dla spółdzielni

Rada Nadzorcza SM?Hutnik? podjęła uchwałę, którą powołała nowego prezesa. Od 1 listopada br. to stanowisko obejmie Maciej Spurek.
Nowy prezes rozpoczął przygotowania do objęcia stanowiska.
Współpracę w tym zakresie deklaruje p.o. prezesa Andrzej Chejzdral. Jak przyznaje przewodnicząca Rady Nadzorczej, Danuta Skocka, nowy prezes posiada szeroką wiedzę merytoryczną, jest osobą wyważoną, co pozwoli na spokojne rozwiązywanie kwestii związanych ze spółdzielczością.
Maciej Spurek jest absolwentem kierunku prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Pracę zawodową rozpoczął w ostrowieckim Urzędzie Miasta w Wydziale Mienia Komunalnego, gdzie pracował do 2004 roku. Od tego momentu pracował w Zakładzie Usług Miejskich. Najpierw jako starszy specjalista ds. lokalowych, a od 2012 roku jako kierownik Działu Lokalowego Zakładu.
Jak mówi prezes M. Spurek najważniejsza kwestią w SM ?hutnik? jest realizacja założeń układowych, które spółdzielnia musi realizować. To przekłada się na większość podejmowanych decyzji dotyczących dalszych kierunków spółdzielni.
M. Spurek nie ma wątpliwości, że będzie to ciężka praca.
-Z pewnością na tym etapie należy kontynuować kierunki przyjęte do tej pory przez zarząd spółdzielni. Chciałbym, aby spółdzielnia była dla ludzi, a nie ludzie dla spółdzielni. O szczegółach dotyczących realizowanych spółdzielczych kwestii będę mógł powiedzieć w połowie grudnia, po wnikliwym przeanalizowaniu dokumentacji -przyznaje Maciej Spurek. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *