MPRD buduje drogi i parkingi w sąsiedztwie nowej bazy operatora transportu publicznego (zdjęcia, wideo)

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych weszło już w bardzo zaawansowany etap realizacji zadnia pn. ?Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną (oświetleniem, kanalizacją deszczową), parkingu typu Park&Ride dla samochodów osobowych oraz Bike&Ride dla rowerów przy bazie operatora transportu publicznego oraz parking Bike&Ride dla rowerów przy ulicy Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim?.

-Bardzo mnie cieszy tempo prac, a także to, że za realizację tego przedsięwzięcia odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, czyli nasza miejska spółka- mówi prezydent Jarosław Górczyński, wizytujący plac robót. Inwestycja, która jest finansowana ze środków unijnych oraz gminnych pieniędzy całkowicie zmieni układ komunikacyjny w rejonie największego pracodawcy, jakim jest Celsa ?Huta Ostrowiec?. Nie można zapominać, że ów ciąg komunikacyjny łączy się bezpośrednio z powstaniem nowej bazy dla operatora miejskiej komunikacji.

– Zakres prac przez nas wykonywanych obejmuje drogi, którymi będzie się objeżdżać nową bazę MZK, kierując się niejako na wprost z ul. 11 Listopada, poprzez mające powstać rondo turbinowe- mówi Krzysztof Kowalski, prezes MPRD. Kolejny odcinek doprowadzi nas do bramy głównej Celsy. Będzie też przebudowany fragment łącznika ulicy Samsonowicza prowadzący w to miejsce. Zadanie to m.in. 840 metrów zupełnie nowych dróg, a także 90 miejsc postojowych, jak również wiaty przy parkingu Bike&Ride.

Przypomnijmy, że zakres robót obejmował m.in.: opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie dróg zlokalizowanych przy bazie operatora transportu publicznego wraz z parkingiem typu Park&Ride dla samochodów osobowych oraz Bike&Ride dla rowerów oraz parkingu Bike&Ride dla rowerów przy ulicy Świętokrzyskiej, jak również wykonanie robót budowlano- montażowych.

Wartość robot to: 4 521 tys. zł, zaś dofinansowanie unijne sięga blisko 2 mln. zł.

Obecnie wykonywane są prace związane z układaniem nawierzchni drogi, a także zupełnie nowym oświetleniem LED. Budowany jest też parking dla samochodów osobowych Park&Ride na 36 miejsc postojowych zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze dojazdowej. Przebudowywane są też kolizje z mediami technicznymi przy drodze dojazdowej do I bramy Celsy ?Huta Ostrowiec? kolidującymi z przebudowywaną drogą.

– Cała realizacja i jej zakończenie zależy od warunków atmosferycznych, ale chcielibyśmy, aby prace były prowadzone regularnie i w 2022 roku udało się nam zakończyć większość robót- mówi prezydent Jarosław Górczyński.

W 2022 roku prace skupią się m.in. na przebudowie drogi dojazdowej do I bramy Celsy ?Huta Ostrowiec?, które sprowadzą się do powstania drogi dwujezdniowej, czteropasmowej z zatokami autobusowymi, chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem LED, odwodnieniem wgłębnym kanalizacji deszczowej oraz oznakowaniem pionowym i poziomym.

Zadanie jest realizowane w oparciu o środki z projektu ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim?, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.

Nie zapominajmy, że równocześnie trwają pracę na ulicach 11 Listopada i Samsonowicza w ramach II etapu projektu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *