Nowymi drogami przez powiat

W samo południe w gminie Waśniów zostały uroczyście oddane dwa nowe odcinki dróg powiatowych: w Kraszkowie i Nosowie. Zaraz potem nowy, choć niewielki, lecz ważny dla mieszkańców,  odcinek na ul. Langiewicza w Kunowie, prowadzący do ronda.

  W Kraszkowie był to odcinek  o długości 637 m, zaś  w Nosowie o długości 255 metrów. Obydwa zadania zostały wykonane  w porozumieniu zarządu powiatu z  samorządem gminy Waśniów, bez udziału środków zewnętrznych. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli: starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak, wójt gminy Waśniów, Krzysztof Gajewski, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasz Mroczek, radny gminy, Piotr Kwaśniak oraz sołtys, Agnieszka Rychta, a także ks. Wiesław Grzegorczyk.  Prace w Kraszkowie  obejmowały remont nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy, odtworzenie obustronnych rowów odwadniających, wymianę przepustów oraz utwardzenie wjazdów do pól. Wartość tego zadania to blisko 436 tysięcy, z czego z budżetu gminy Waśniów pochodzi ponad 174 tysiące, zaś ponad 261 tysięcy to środki własne budżetu powiatu.  W Nosowie  remont nawierzchni wraz z wykonaniem obustronnych poboczy wyniósł ponad 140 tysięcy, przy dotacji w wysokości ponad 70 tysięcy z budżetu gminy Waśniów i ponad 70 tysięcy z budżetu powiatu.

– To kolejny przykład dobrej współpracy z samorządami. Odcinek drogi w Kraszkowie jest bardzo ważny, gdyż na tę drogę nie mogliśmy uzyskać dofinansowania, a ze względu na zły stan techniczny, zdecydowaliśmy się wykonać to zadanie ze środków własnych powiatu przy współpracy z samorządem gminy Waśniów, który przekazał dotację na ten cel, za co serdecznie dziękują panu wójtowi K. Gajewskiemu i radnym gminy Waśniów.  Podobne porozumienie zawarliśmy na wykonanie odcinka w Nosowie. Zdecydowaliśmy, że nie ma na co czekać i z budżetu powiatu zagospodarowaliśmy kwotę stanowiącą 50 proc. wartości zadania. Dzięki dobrej współpracy z burmistrzem Lechem Łodejem i Rada Miejską, udało nam się także wykonać odcinkeu ul. Langiewicza w Kunowie, za co również dziękuję  ? mówiła starosta, Marzena Dębniak.

Z nowego odcinka drogi powiatowej  mogą się też cieszyć mieszkańcy Kunowa. Tu sfinalizowano zadanie remontu na ul. Langiewicza. Ten 125 metrowy odcinek drogi przez lata spędzał sen z powiek mieszkającym w pobliżu ludziom oraz kierowcom. Z uwagi na jego centralne położenie, tuz przed rondem w Kunowie, jest on często użytkowany. Mocno zniszczona nawierzchnia dawała się wszystkim we znaki. Prace poza jej remontem obejmowały także obustronny remont chodników, które wykonano z kostki, z wyprofilowanymi wjazdami przy krawężnikach oraz odtworzeniem przejścia dla pieszych i oznakowaniem. Zadanie zostało wykonane w porozumieniu z burmistrzem Kunowa, Lechem Łodejem oraz radnymi Rady Miejskiej. Wartość tego zadania to ponad 174 tysiące, z czego ponad 80 tysięcy dołożyła gmina Kunów, a ponad 93 tysiące pochodzi ze środków własnych powiatu ostrowieckiego.

Gospodarze gmin podkreślali znaczenie dobrej współpracy dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *