Rektor dr Paweł Gotowiecki: -WSBiP, to nie firma edukacyjna, ale uczelnia z misją

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości dr Paweł Gotowiecki mówi, że inauguracja roku akademickiego jest w tradycji uczelni czasem podsumowań i przedstawienia zamierzeń na przyszłość.  W tym roku dokonuje się podobnych ocen, ale przy okazji – celebrując jubileusz 25-lecia istnienia uczelni –  podsumowuje wszystko, co udało się osiągnąć w okresie ćwierćwiecza i – co istotne – podkreśla rolę osób, którym tak wiele się zawdzięcza. Osiągnięcia powodują, czego nie wie wielu ostrowczan, że WSBiP spełnia wszystkie warunki, żeby w myśl prawa przekształcić się w Akademię Nauk Stosowanych. Przy okazji Dnia Edukacji Narodowej warto więc pogratulować blisko stu pięćdziesięciom nauczycielom akademickich ? profesorom, adiunktom, asystentom, lektorom, wykładowcom.

Mieli wizję ? wyższa uczelnia w postindustrialnym mieście

Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć, ludzi, wydarzeń, tworzących historię WSBiP. Ale, jak mówi rektor dr Paweł Gotowiecki, finis corona opus ? niech o dotychczasowych staraniach świadczy to, co udało się dokonać. Dziełem jest stworzenie uczelni, która nie tracąc swego regionalnego charakteru, jest w stanie oferować także usługi edukacyjne o najwyższym standardzie, w tym o charakterze międzynarodowym. Prowadzi wszechstronną działalność na polu wydawniczym, naukowym, kulturalnym, inspiruje, łączy i integruje ludzi, środowiska i idee. Szczególny honor należy więc oddać osobom, które zakładały WSBiP – twórcy idei uczelni i jej honorowemu rektorowi profesorowi Zbigniewowi Doliwa-Klepackiemu oraz prezesom Stanisławowi Bobkiewiczowi i Wojciechowi Cholewińskiemu, którzy stworzyli finansowe i organizacyjne warunki funkcjonowania ostrowieckiej Almae Mater. -Sukces ma zresztą więcej ojców, a wśród nich człowieka, który przez niemal cały okres funkcjonowania uczelni był jej mózgiem i duszą. To były kanclerz, Józef Tyburczy ? mówi dr Paweł Gotowiecki.

Ostrowieckość nie tylko na sztandarze

Musimy sobie także uzmysłowić, że proces powstawania uczelni byłby niepomiernie trudniejszy, a może niemożliwy bez wsparcia i inspiracji władz miasta. Dlatego ówczesny Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego dr Zdzisław Kałamaga odebrał statuetkę ?Człowiek 25-lecia WSBiP?, będącą wyrazem nie kurtuazji, ale podziękowania za jego wydatną pomoc i wsparcie oraz wizjonerską koncepcję szkoły wyższej w przeżywającym trudności postindustrialnym mieście. W tym kontekście ufundowanie sztandaru przez społeczność Ostrowca Świętokrzyskiego i jego wręczenie przez obecnego Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego ma jeszcze bardziej symboliczny wymiar, stanowiąc potwierdzenie związku uczelni i miasta.

Rektor WSBiP niemalże w każdym naszym wywiadzie podkreśla, że miasto jest dobroczyńcą naszej uczelni, ale i uczelnia jest potrzebna miastu. -Nasza szkoła wyższa stanowi zawsze czynnik miastotwórczy, podnosi rangę ośrodka miejskiego, przydaje prestiżu jego społeczności, jest animatorem życia naukowego, kulturalnego, rozwija edukację mieszkańców, generuje miejsca pracy -mówi. -Te samorządy, które to dostrzegają, postrzegają środowisko akademickie nie w roli petenta, lecz istotnego partnera w kreowaniu wizji rozwoju miasta i regionu. Nasz nowy sztandar ma na swym rewersie herb Ostrowca Świętokrzyskiego, bo ta uczelnia jest i pozostanie uczelnią ostrowiecką, bliską miastu i jego mieszkańcom. 

Mrówcza praca

Kto choć raz w życiu przekroczył progi WSBiP wie, że sukcesy uczelni nie byłoby możliwe bez osób, które swą mrówczą pracą przyczyniają się do stałego rozwoju uczelni. Ich nazwisk nie znajdziemy w publikacjach jubileuszowych, nie usłyszymy przy wręczaniu odznaczeń, ale to właśnie oni, in gremio, tworzą siłę uczelni. Na pewno zaliczamy do nich osoby kierujące trzema wydziałami WSBiP ? dziekan Wydziału Pedagogicznego dr Grażynę Kałamagę, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Monikę Borek oraz dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych dr Przemysława Furgacza.

-Sercem naszej uczelni jest administracja ?akcentuje dr Paweł Gotowiecki. -Mamy wspaniałych pracowników. Mam tu na myśli moją najbliższą współpracownicę kanclerz Agnieszkę Winiarczyk. To osoba kluczowa dla istnienia naszej uczelni i dla mnie to zaszczyt, że mogę z nią pracować. Dziękuję także paniom z Działu Dydaktycznego, które nigdy nie zawiodły ? dyrektor Justynie Osuch, Karolinie Cioch, Agnieszce Kaczmarskiej, Joannie Kowalskiej. Uosobieniem urzędnika i profesjonalisty, który jest twórcą większości rozwiązań prawnych w ostatnich latach, jest pułkownik Stefan Suska, od 1 października dyrektor Działu Organizacyjno-Prawnego. Prowadzone przez Marka Gawlika i Adriana Zielińskiego Centrum Informatyczne jest do dyspozycji wykładowców od godz. 8 do 22. Ewa Kałuża ? nasza kadrowa jest wzorem lojalności i identyfikacji z miejscem pracy. Dziękuję moim koleżankom z księgowości – Dorocie Kozieł, Magdzie Sobolak, Kamili Bobkiewicz, pracownikom działu projektów – Katarzynie Gębusi i Dominice Lipce, Wojciechowi Susce z archiwum, paniom Barbarze Bakalarz-Kowalskiej i Lilianie Miałkowskiej z uczelnianej biblioteki. Pani Basia to wspaniała bibliotekarz, dyrektor wydawnictwa i filantrop. Uczelnia jest zawsze czysta, wysprzątana, zaś obsługa jest gotowa do pomocy. Zawdzięczamy to dyrektor Alicji Bobkiewicz, Grzegorzowi Urbanowi, Patrykowi Gębusi, Elżbiecie Śmiech, Marii Wójcik, Joannie Zarzyckiej, Monice Dziadowicz, Beacie Jurys. Żadne wydarzenie ostatnich lat nie odbyłoby się w naszej uczelni bez pań, które zawsze są gdzieś na drugim planie, a faktycznie często są niezastąpione. To Monika Dobrowolska i Judyta Szczerbińska z Rektoratu uczelni.

Rektor WSBiP, dr Paweł Gotowiecki: -Jestem dumny, że nie jesteśmy firmą edukacyjną, lecz szkołą wyższą, która ma misję kształcenia i edukowania społeczeństwa. Jeżeli chcemy być państwem nowoczesnym, zasobnym, konkurującym z państwami Zachodu, jeżeli chcemy ścigać lepiej rozwinięte gospodarki, pozyskiwać technologie, musimy być społeczeństwem wiedzy. Nigdy wcześniej w historii ludzkości nie mieliśmy tylu nieograniczonych możliwości pozyskiwania informacji, a jednocześnie przerażenie budzi fakt, jak bardzo nie umiemy z nich korzystać. Z roku na rok rośnie liczba wyznawców teorii spiskowych, mitów, półprawd i zupełnych fałszerstw, szarlatanerii medycznej, potężnieją szeregi płaskoziemców, antyszczepionkowców, a fanatyzm prześciga się z zabobonem. ?Sapere auso? wołał Immanuel Kant i my także wołamy ?sapere auso? ? naszą wielką misją jako uczelni, jako środowiska akademickiego jest kształcić w oparciu o autoteliczne wartości prawdy, piękna i dobra, w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, za rozwój naszego społeczeństwa, dla dobra tego miasta i regionu.

Konferencja z udziałem naukowców z kilkunastu państw

Trwająca pandemia, choć wpłynęła hamująco na rozwój wielu uczelniach inicjatyw, nie zahamowała samego rozwoju uczelni.

-Kształcimy ponad tysiąc studentów, blisko dwa tysiące słuchaczy studiów podyplomowych, nie licząc uczestników kursów specjalistycznych, specjalizacji, beneficjentów projektów unijnych ? wylicza rektor, dr P.Gotowiecki. -Rozszerzamy naszą ofertę dydaktyczną. We wrześniu uzyskaliśmy uprawnienia do otworzenia kierunku Pielęgniarstwo w Filii w Limanowej oraz dwóch nowo utworzonych filiach ? we Włoszczowie oraz Miechowie. Rozwijamy badania naukowe ? najbliższa, przewidziana na maj konferencja naukowa poświęcona COVID zgromadzi przedstawicieli kilkunastu państw świata, do końca tego roku uruchomimy czwarte i piąte czasopismo naukowe ? ?Rocznik Ostrowiecki? dedykowany problematyce lokalnej oraz medyczny periodyk ?Central-European Nursing Review?.

Międzynarodowy wymiar i większa dostępność

Co roku wzrasta poziom współpracy WSBiP z innymi uczelniami, także zagranicznymi. Nic dziwnego, że na inauguracji roku akademickiego nie zabrakło rektora Lwowskiej Akademii Medycznej prof. Jurija Krywko, rektora Staropolskiej Szkoły Wyższej prof. Jolanty Góral-Półroli, rektora Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana dra Krzysztofa Księskiego i kanclerza Dariusza Stankiewicza, prorektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Doroty Kozieł, dziekana Wydziału Medycznego Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego prof. Wiktorii Serhijenko, prof. Jurija Makara z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, prof. Vakhtanga Maisaia z Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego w Tbilisi, prof. Teresy Kulik z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Khatuny Chapichadze z Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego w Tbilisi, prof. Krystyny Gutkowskiej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a także profesorów Jerzego Piwka, Jana Śledzianowskiego, Jerzego Nowocienia, dra Carstena Sandera Christensena.

-Dowodem rozwoju współpracy międzynarodowej jest mobilność w ramach programu Erasmus+ i pierwsze w historii naszej uczelni studia podyplomowe z dyplomem międzynarodowym ? ?Geopolityka i Geostrategia?, prowadzone wspólnie z Międzynarodowym Uniwersytetem Kaukaskim ? zauważa dr P.Gotowiecki.

WSBiP staje się w coraz większym stopniu uczelnią dostępną i otwartą dla różnych ludzi i środowisk, w tym osób niepełnosprawnych, które mogą korzystać z dostępności architektonicznej, specjalnego oprogramowania i ułatwień.

-Zmodernizowaliśmy w ostatnim czasie infrastrukturę uczelni, stworzyliśmy nowoczesną pracownię językową, profesjonalne studio nagraniowe po to, żeby kształcić nowocześnie i zgodnie ze światowymi standardami. Pandemia i wymuszone warunki kształcenia w formie zdalnej stanowiły dla nas wyzwanie, ale jednocześnie szansę. Jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce w całości przestawiliśmy się na kształcenie online, oczywiście poza modułami o charakterze praktycznym i laboratoryjnym. Stworzyliśmy kompleksowe rozwiązania, stale udoskonalamy metodologię ? po to żeby kształcić, a nie symulować proces uczenia ? mówi rektor.

Siedzibą uczelni jest Ostrowiec Świętokrzyski, ale WSBiP nie byłaby w tym miejscu, gdzie jest, gdyby nie sieć filii i zaprzyjaźnionych ośrodków kształcenia w południowej, wschodniej i centralnej Polsce. Należą do nich Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorlicach, Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej w Krośnie, Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, Studium Doskonalenia Kadr w Radomiu, Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie oraz Niepubliczne Centrum Edukacji w Limanowej, kierowane przez jednego z najbardziej przebojowych menadżerów edukacyjnych w Polsce, dra Roberta Krasowskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *