Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Już został ogłoszony przetarg, a na najbliższej sesji radni Rady Powiatu zadecydują o przeznaczeniu środków na przebudowę dwunastu przejść dla pieszych, znajdujących się przy drogach powiatu ostrowieckiego.
Jak mówi wicestarosta, Andrzej Jabłoński, dzięki współpracy z samorządami gmin powiatu zostały wskazane te przejścia, które stanowią ważny ciąg komunikacyjny w ruchu pieszo ? jezdnym. Zadanie będzie realizowane w systemie ? ?zaprojektuj i wybuduj?. Koszt całej inwestycji to ponad 2 mln, z czego 80 proc. to środki pozyskane przez powiat ostrowiecki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowy o dofinansowanie poszczególnych zadań zostały podpisane przez zarząd powiatu z wojewodą świętokrzyskim pod koniec września br. Obejmują one przebudowę przejść dla pieszych – przy ul.11 Listopada, przy ul. Samsonowicza, ul. Siennieńskiej i al. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, na ul. Sandomierskiej w Ćmielowie, na ul. Warszawskiej w Kunowie, w Dołach Biskupich, na ul. Kolejowej w Kunowie, na drodze w Karczmie Miłkowskiej, w Mominie oraz przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Sandomierskiej i Długiej w Ćmielowie ? starodroże drogi wojewódzkiej Nr 755.
Jeśli przetarg zostanie pomyślnie rozstrzygnięty, zarząd powiatu podpisze umowę z wykonawcą najpóźniej do połowy grudnia br. W ramach zaplanowanych prac poszczególne przejścia dla pieszych otrzymają dodatkowe oświetlenie poprzez montaż lamp na  specjalnych wysięgnikach, na których będą także zamontowane znaki informujące o podwyższonych parametrach odblaskowości.

Jak mówi Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, zaplanowano także przebudowę przejść w zakresie wyspy azylu, ramp krawężnikowych, fakturowych oznaczeń nawierzchni, ułatwiających korzystanie osobom niewidomym. Dodatkowo zostanie również wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe. Innowacyjnym elementem w skali powiatu będzie zastosowanie inteligentnego systemu wspomagającego i ułatwiającego przekraczanie drogi, wyposażonego w elementy najezdniowe w technologii LED oraz czujniki ruchu do aktywacji systemu w obrębie przejścia. Oznacza to, że kierowca z daleka otrzyma sygnał świetlny, że do przejścia zbliża się pieszy. 
Wskazane przejścia w miejscowościach powiatu ostrowieckiego to najczęściej ciągi piesze wiodące do szkół, które nader często są uczęszczane przez dzieci i młodzież. Stąd też ich wytypowanie do realizacji nie było przypadkowe. Dzięki temu wzmocnione zostanie bezpieczeństwo najmłodszych oraz uważność kierowców w tych miejscach. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *