Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej (zdjęcia)

W sali Hotelu Accademia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której nauczyciele szkół powiatu ostrowieckiego odbierali odznaczenia i nagrody. Gospodarzem uroczystości była starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak, w asyście członków zarządu powiatu, Agnieszki Rogalińskiej i Łukasza Dybca oraz przewodniczącego Rady Powiatu, Mariusza Pasternaka, przewodniczącego komisji edukacji, Dariusza Czupryńskiego, naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Mariusza Łaty i kierownika referatu ds edukacji, Antoniego Maciejko. Gośćmi spotkania byli m.in.: senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj, Wicewojewoda, Rafał Nowak, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Kazimierz Mądzik oraz wizytator Małgorzata Skrzypczak. Bez wątpienia bohaterami obchodów byli nauczyciele, którzy zostali uhonorowani odznaczeniami. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Ewa Łatkowska- nauczyciel II LO im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, Grażyna Maj- zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ryszard Góra- nauczyciel Zespołu Szkół i Placówek Publicznych numer 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Paweł Kochański- nauczyciel III L.O im. W. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Bożena Filipczak- nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. M.  Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Iwona Gębora- nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Ewa Bińczak- nauczyciel  II LO im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, Małgorzata Chojnacka- nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Waldemar Domagała- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dorota Jaros- nauczyciel Zespołu Szkół NR 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urszula Jop- kierownik w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dariusz Kurzyński- nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Małgorzata Łukasik- nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Anna Stojek- pomoc nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim,Marzena Rogula- główny księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej numer 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Aleksandra Aplas- pracownik administracji w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Magdalena Krutina- nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Bartosz Kuszewski- wychowawca internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Marta Wójcik- pracownik obsługi w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aneta Kasprzyk- nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie, Marta Skrok- zastępca dyrektora Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Anetta Barańska- nauczyciel II LO im. J.  Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, Agnieszka Bęben- nauczyciel Zespołu Szkół  NR 1 im. M.  Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, Karolina Cichoń- Lipka- nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Bożena Gomuła- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Marta Jarecka- nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ilona Kosiak- nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aneta Krawczyk- nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, Bożena Sobieraj- nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urszula Sokół- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Marek Stolarczyk- kierownik Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ewa Dorecka- nauczyciel II LO im. W. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zbigniew Jaśkiewicz- nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urszula Sowa- nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Piotr Kurek- nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej numer 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dorota Lasek- nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie, Dariusz Piętka- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ćmielowie, Dorota Jasion- nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzóstowej, Anna Komisarczyk- nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzóstowej, Teresa Falkiewicz- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pisarach,Marzena Szyszko- nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Sarnówku Dużym, Ewa Bieńka- nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej numer 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aneta Klusek- nauczyciel Publicznego Przedszkola numer 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki odebrały: Ewa Grudniewska- nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dorota Sitarska- nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej numer 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Grażyna Maj- zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymali: Piotr Dziadowicz- wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Katarzyna Górniak- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Marcin Piwnik- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wojciech Studzieżba- nauczyciel II LO im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nagrody Starosty Ostrowieckiego otrzymali: Beata Kot- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dorota Mączka- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim, Mirosław Bocheński- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim, Małgorzata Górecka- Smolińska- dyrektor II OL im. J .Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, Joanna Żelazna- Żak- nauczyciel II LO im. J.  Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, Robert Warda- dyrektor III LO im. W.  Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Waldemar Domagała- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dorota Szczałuba- nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, Beata Kot – nauczyciel Zespołu Szkół  NR 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Tomasz Łodej- dyrektor Zespołu Szkół numer 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Mariola Leśniewska- nauczyciel Zespołu Szkół numer 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dorota Żak- nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Edyta Bielka- wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim, Elżbieta Susfał- pedagog Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Katarzyna Sobczyk- nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Anna Rachwał- psycholog Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na przestrzeni roku szkolnego 2020/2021 kolejna grupa nauczycieli kontraktowych pracujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ostrowiecki zdała egzamin i uzyskała status nauczyciela mianowanego. Obchody były okazją do złożenia uroczystego ślubowania, do którego przystąpili: Ks.  Damian Zieliński Damian- nauczyciel  III LO im. W. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Martyna Mirecka- nauczyciel Zespołu Szkół numer 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urszula Sasak- nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Tomasz Kryj- psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nauczyciele odebrali gratulacje oraz życzenia od zaproszonych gości.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *