Apel Stowarzyszenia ?Wolni i Solidarni 1980-1989?

W związku ze zbliżającą się 40. rocznicą ogłoszenia stanu wojennego w Polsce, przypadającą w dniu 13 grudnia 2021 roku, Stowarzyszenie ?Wolni i Solidarni 1980 -1989? (ul. Radomska 29/105, 27-200 Starachowice, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, aleja Jana Pawła 11), postanowiło zorganizować wystawę poświęconą tej rocznicy w naszym mieście.
Ostrowiec Świętokrzyski był wówczas jedynym miastem na terenie ówczesnego woj. kieleckiego, w którym został zorganizowany, trwający dwa, dni strajk przeciwko aresztowaniom wielu działaczy związkowych NSZZ ?Solidarność” z terenu miasta, głównie z huty im. M. Nowotki starego i nowego zakładu.
Utworzony przez byłych uczestników tego protestu, jak również obecnie aktywnie działających członków NSZZ ?Solidarność? Komitet Organizacyjny 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zwraca się z prośbą do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego o udostępnienie wszelkich posiadanych materiałów, które zachowały się do chwili obecnej w postaci ulotek, gazet prasy niezależnej, książek, znaczków, zdjęć z terenu miasta wykonanych w tamtym okresie. Wszystkie materiały wrócą do właścicieli po wykonaniu kopi lub po zakończeniu wystawy.
Materiały do wystawy prosimy składać do siedziby Delegatury NSZZ ?S? przy alei Jana Pawła 11 w każdą środę w godz. 9 -11 lub zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 530 830 740 oraz 792 772 704.
Mamy nadzieję, że nasza prośba przełoży się na aktywny Państwa udział w przygotowaniu tej rocznicowej Wystawy.

Za Komitet Organizacyjny Wystawy Jerzy Jabłoński

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *