Decyzja o zezwoleniu na realizację małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego jest ostateczna

Jak nas poinformowała Małgorzata Pawelec -Buras, Główny Specjalista Pionu Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, przed nami kolejny etap realizacji obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9. Jest już bowiem oficjalne potwierdzenie, że wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania jest ostateczna. To otwiera drogę do przygotowania terenu pod przyszłe roboty budowlane.

Inwestycja realizowana jest od ubiegłego roku w systemie Projektuj i buduj. Zgodnie z harmonogramem wykonawca na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej  złożył w br. wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i w ub. miesiącu taką decyzję uzyskał. Urząd Wojewódzki poinformował, że nie wpłynęły odwołania, w związku z tym decyzja stała się ostateczna. W listopadzie planowane jest formalne przekazanie placu budowy po spełnieniu wymogów , tak aby wykonawca mógł rozpocząć przygotowanie terenu pod zasadnicze roboty budowlane. W pierwszej kolejności planowane jest wytyczenie i inwentaryzacja terenu, sprawdzenie pod kątem saperskim i archeologicznym, przygotowanie zaplecza, wycinka drzew i krzewów. Zasadnicze roboty planowane są już w przyszłym roku, ale wykonawca nie wyklucza rozpoczęcia humusowania terenu jeszcze w tym sezonie.

Umowę na realizację obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 podpisano w lipcu 2020 roku. Inwestycję realizuje wyłonione w przetargu konsorcjum firm Fabe Polska (lider) i SP Sine Midas Stroy za 52,9 mln złotych. Wykonawca ma 36 miesięcy od podpisania umowy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych. Prace projektowe przebiegły zgodnie z harmonogramem. 

W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek jednojezdniowej drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości około 2,7 km. Pobiegnie ona nowym śladem, od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej DK stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. W ramach inwestycji planowana jest m.in. korekta części węzła, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, budowa dwóch mostów oraz ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu DK9 w istniejącą trasę. 

Inwestycja realizowana w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także zminimalizuje niedogodności związane z korkami i hałasem w centrum miasta. Obecnie DK9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 roku 23 tysiące pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego, który przejmie obwodnica. 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *