Nowe pojemniki na elektroodpady

Na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego ustawiono dziesięć czerwonych pojemników przeznaczonych na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie.

Stoją one na: ul. F. Chopina przy boisku Orlik, ul. Świętokrzyskiej przy MOPS, os. Ogrody przy placu zabaw na ul. Dziewulskiego, os. Stawki ? pomiędzy Publicznym Przedszkolem nr 21, a Publiczną Szkołą Podstawową nr 14,  ul. Trzeciaków ? parking przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, ul. Kopernika 26, os. Pułanki ? parking przy ul. Jasińskiego, os. Rosochy 93, os. Słoneczne 13 oraz os. Rosochy 12 (parking przy ul. Chrzanowskiego).

Pojemniki są efektem zawartej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski umowy z firmą MB Recycling Spółka z o.o. dotyczącą organizacji bezpłatnego systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, którego celem jest stworzenie możliwości łatwego pozbycia się niebezpiecznych elektrycznych odpadów z mieszkań i domów. Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego zyskali w ten sposób możliwość bezpłatnego, szybkiego oraz ekologicznego pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Charakterystyczne czerwone pojemniki zostały zlokalizowane przede wszystkim na osiedlach w miejscach ogólnodostępnych, tak aby mieszkańcy mogli pozbywać się odpadów ?przy okazji?, np. wychodząc do pracy czy na zakupy.

Dziesięć pojemników służy do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wymiarach nie większych niż 50 cm. Do pojemników można wrzucić np. komputer, suszarkę do włosów, radio, telefon, blender, elektroniczną zabawkę, baterie i inne podobne odpady. Każdy z pojemników posiada opomiarowanie napełniania oraz dodatkowe zabezpieczenia chroniące środowisko przed niebezpiecznymi substancjami, które mogą wydobyć się z elektroodpadów i baterii.

– To doskonałe uzupełnienie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-  mówi Mariusz Kałuża, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to pilotaż, jeśli pomysł się przyjmie, a pojemniki będą się zapełniać na pewno pojawią się kolejne. Co równie istotne, pojemniki mogą pozwolić na ograniczenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z uwagi na fakt, iż gmina nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów w nich zebranych.

Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego w 2020 roku wytworzyli 66,81 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Zestawiając te dane z latami poprzednimi widać systematyczny wzrost masy ww. odpadów wytworzonych na terenie miasta, a w porównaniu do 2019 r., gdzie mieszkańcy wytworzyli 31,64 Mg ZSEE, wzrost ten wynosi ponad 100%. Dotychczas odpady te można było oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub wystawić dwa razy w roku przed nieruchomość w ramach wiosennej i jesiennej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Teraz pojawiła się kolejna możliwość.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Nowe pojemniki na elektroodpady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *