Psycholog w przedszkolu

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, która w swych placówkach oświatowych wprowadziła już wiele innowacji, tym razem chce w pilotażu zatrudnić psychologów w przedszkolach.
– Decyzją prezydenta Jarosława Górczyńskiego będziemy chcieli wprowadzić psychologa w ramach pilotażu do dwóch ostrowieckich przedszkoli- mówi Jan Bernard Malinowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nie tylko dzieci mające orzeczenie o kształceniu specjalnym wymagają szczególnego wsparcia psychologicznego. Nie bez znaczenia jest sytuacja związana z pandemią Covid 19 i pozostawianie dzieci w domach. Dość widoczne jest to, że ograniczenie relacji społecznych z rówieśnikami ma wpływ na niewłaściwy rozwój emocjonalny. Dlatego chcemy wyjść naprzeciw potrzebomdzieci, a także odpowiedzieć na glosy kadry pedagogicznej i rodziców.
Psycholog najszybciej pojawi się Przedszkolach Publicznych Nr 12 i 21.
– Jego zadaniem będzie obserwacja dzieci i reagowanie w przypadku jeśli stwierdzi, że zachowania mogą budzić niepokój – mówi naczelnik Jan Bernard Malinowski. Kolejnym zadaniem będzie wspieranie przez psychologa nauczycieli i dawanie wskazówek, co należy robić, aby rozwój dziecka przebiegał w sposób właściwy. Psycholog byłby także dostępny dla rodziców, którzy mogliby skonsultować się w niepokojących przypadkach. Uważamy, żetaka opieka już na tak wczesnym etapie rozwoju jest ważna, bowiem im wcześniej dostrzeże się problemy, szybciej się zareaguje, tym większe prawdopodobieństwo, że uda się je wyeliminować.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *