Wielkie serca dla małych pacjentów (zdjęcia)

Tradycyjnie radni miejscy i powiatowi KWW J. Górczyńskiego odwiedzili ostrowiecki szpital, aby w Dzień św. Mikołaja obdarować najmłodszych pacjentów.

„Mikołajkową” grupę tworzyli: Mariusz Pasternak przewodniczący Rady Powiatu, członkowie zarządu powiatu: Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec, Irena – Renduda -Dudek, przewodnicząca Rady Miasta oraz radny miejski Kamil Stelmasik. W tym roku grupa została wzmocniona wolontariuszami z CKZiU, dawnej „Samochodówki”.   Sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na odwiedziny, lecz wszystkie paczki zostały przekazane ordynator oddziału dr n. med. Longinie Warsińskiej – Bogackiej, która wręczyła je dzieciom.

-W paczkach znajdują się pluszaki, kubki, plecaki i inne gadżety,  które mam nadzieję, że  rozweselą wszystkie dzieci na oddziale. Wiemy, że są to dzieci chore, więc chcemy wywołać ich uśmiech, a tym samym pomóc w szybkim powrocie do zdrowia – mówił Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu. 

-Naszą akcję realizujemy już od 2014 roku i otaczamy szczególną troską dzieci chore, które w tym czasie przebywają na Oddziale Pediatrii ostrowieckiego szpitala. Bez względu na wiek jest to dla nich oczekiwany czas, chcemy więc wnieść trochę radości na szpitalne sale – mówiła Irena Renduda -Dudek, przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

-Od lat jesteśmy tutaj z inicjatywą radnych, lecz dziś jesteśmy też z nową inicjatywą, z wolontariuszami z „Samochodówki” – LOKALNI -HUMANITARNI i będziemy w grudniu pokazywać się na terenie Ostrowca, organizować pomoc wolontariacką, właśnie w tym czasie przedświątecznym, który jest takim szczególnym czasem życzliwości i serca dla serca – mówiła Agnieszka Rogalińska, członek zarządu powiatu.

Jak mówiła Anna Gębura, pedagog i opiekun grupy wolontariuszy z „Samochodówki” , młodzież ma ogromne serca, potencjał oraz chęci by dzielić się dobrem z innymi.

-Chcemy wydobywać z ludzi to co w nich najlepsze. Ostrowiecka młodzież ma wielki potencjał, jest on także w mieszkańcach. Wszyscy chcemy być Lokalni – Humanitarni i pomagać tym, którzy tego potrzebują -mówiła A. Gębura.   

 Obecnie na szpitalnym Oddziale Pediatrii przebywa 17 dzieci. Przekazane „mikołajkowe” upominki były radosną niespodzianką.      

      

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *