Nowy naczelnik ostrowieckiego Urzędu Skarbowego o zmianach w prawie podatkowym

W listopadzie Paweł Dulewicz rozpoczął pracę jako naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zmiana ta była podyktowana upływającą kadencją.
Paweł Dulewicz (48 lat) pracuje w skarbowości od 1997 r., z wykształcenia jest ekonomistą. Swoją karierę zaczynał w Urzędzie Skarbowym w Skarżysku -Kamiennej, gdzie pracował w różnych komórkach organizacyjnych. Od roku 2005 obejmował stanowiska kierownicze. W 2016 r. został powołany na naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach, gdzie pełnił tę funkcję do końca października bieżącego roku.
Jak mówi, urząd ostrowiecki należy do grupy średnich, jednak sam powiat ostrowiecki jest większy od starachowickiego. Oznacza to, że na terenie działania urzędu jest większa liczba podatników, w tym również przedsiębiorców. W związku z powyższym przed nowym naczelnikiem kolejne wyzwania. Chce więc poznać swoich pracowników, zorganizować pracę tak, aby zarządzana przez niego instytucja funkcjonowała jak najlepiej. Paweł Dulewicz krótko o najważniejszych zmianach podatkowych w nowym roku:
*Rok 2022 przyniesie szereg zmian w polskim prawie podatkowym. Warto się z nimi zapoznać, chociażby po to, aby wiedzieć, jakie optymalne rozwiązanie znaleźć dla prowadzenia swojej firmy, czy z jakich ulg skorzystać. Najważniejsza  dla osób uzyskujących dochody oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych jest chyba zmiana skali podatkowej. Kwota wolna wzrośnie do 30.000 zł, a II próg podatkowy zostanie podniesiony do 120.000 zł. Podatek będzie zatem płatny tylko od nadwyżki ponad 30.000 zł rocznie. Warto tu wspomnieć o nowej uldze dla pracujących seniorów. Na czym ona polega? Od podatku zwolnione są przychody do wysokości 85.528 zł rocznie, otrzymane po 31 grudnia 2021 r. przez kobietę 60+ oraz mężczyznę 65+, a uzyskane z pracy na etacie, z umów zlecenia zawartych z firmą lub z pozarolniczej działalności gospodarczej. Z ulgi skorzystają osoby, które mimo nabycia praw, nie pobierają świadczeń emerytalnych lub rentowych.
*Zmiana, która będzie dotyczyła wszystkich podatników, to likwidacja odliczenia, płaconej przez nas składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to zarówno składek płaconych bezpośrednio przez podatnika, jak i składek pobranych przez płatnika od podatnika. Brak możliwości odliczenia składki ma być częściowo zrekompensowany ulgą dla klasy średniej, którą będzie można odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2022, uzyskując przychód pomiędzy 68.412 zł, a 133.692,01 zł. Ponadto składki ustalane będą od dochodu lub od przychodu w przypadku ryczałtowców.
*A teraz coś dla małżonków. Wspólne rozliczenie możliwe jest już za rok, w którym zawarto związek małżeński. A co ciekawe, na skutek zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu mogą ten sposób rozliczenia zastosować już za 2021 rok. Dodatkowo pojawia się nowa ulga dla rodzin 4+, która polega na zwolnieniu z podatku dochodu do limitu 85.528 zł dla każdego małżonka. Są to rodziny, w których znajduje się minimum czworo dzieci.
*Pojawią się też nowe zasady rozliczania przychodów z najmu prywatnego, czyli najmu poza działalnością gospodarczą. Osoby, które osiągają takie przychody, będą rozliczały je na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka podatku wyniesie 8,5% dla przychodów do 100.000 rocznie i 12% dla nadwyżki ponad 100.000 zł.
Prywatnie P. Dulewicz jest żonaty, ma syna. Interesuje się fotografią, jeździ na rowerze i biega. Pasjonuje go również caravaning. 

Print Friendly, PDF & Email