Bodzechów najlepszy w regionie w pozyskiwaniu środków unijnych

Podczas gali w Kielcach, gmina Bodzechów została uhonorowana specjalną nagrodą za największe pozyskane środki z UE i z innych źródeł. To sukces mieszkańców, pracowników urzędu, radnych, a przede wszystkim wójta Jerzego Murzyna.
W ubiegły czwartek, w Kieleckim Centrum Kultury, odbyła się gala rankingu gmin województwa świętokrzyskiego przeprowadzonego przez świętokrzyskie centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przy współpracy Urzędu Statystycznego w Kielcach, podczas której ogłoszono wyniki, wręczono nagrody i wyróżnienia. Wyróżnienie specjalne zdobyła gmina Bodzechów, która w ostatnich latach zdobyła najwięcej pieniędzy z projektów unijnych, spośród wszystkich gmin w woj. świętokrzyskim. W czasie gali Małgorzata Sobieraj, sekretarz gminy Bodzechów odebrała od organizatorów rankingu i władz województwa pamiątkową statuetkę.
Nagrody przyznano w kilku grupach: gmin miejskich, miejsko -wiejskich i wiejskich. ale w ogólnym rankingu 101 świętokrzyskich gmin najwyżej z całego powiatu ostrowieckiego sklasyfikowano Bodzechów. 
Ranking – zorganizowany po raz pierwszy w naszym województwie – uznawany jest za wiarygodne źródło informacji o gminach i ich aktywności społeczno -gospodarczej. Przy jego tworzeniu brano pod uwagę aż 16 różnych wskaźników. Dane pochodziły z zasobów statystyki publicznej i informacji ministerstwa finansów.
W czasie sesji Rady Gminy Bodzechów, wiceprzewodnicząca Władysława Ćwik gratulowała wójtowi Jerzemu Murzynowi sukcesu i skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój gminy. Nasza gmina jest dobrze i mądrze zarządzana – podkreślała wiceprzewodnicząca.
-To , że będziemy wysoko w rankingu, ale że pozyskaliśmy najwięcej środków unijnych i rządowych na mieszkańca ze wszystkich gmin w regionie, jest dużym sukcesem – podkreśla Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów. -Konkluzja jest ta: warto przyjmować wykształconych, dobrze przygotowanych pracowników i inwestować w nich. Nie jest sztuką wydać pieniądze, jakie wpływają do budżetu z podatków od mieszkańców, ale pozyskać pieniądze ze źródeł zewnętrznych i dzięki inwestycjom rozwijać gminę, poprawiać warunki życia mieszkańców, zapewnić młodzieży warunki do
nauki i rozwoju, by później łatwiej jej było w życiu i pomagać seniorom. Przygotowujemy projekty na kolejne lata pod inwestycje komunalne i programy społeczne. Gmina jest w dobrej kondycji fi nansowej, mamy pieniądze na wkład własny do inwestycji unijnych i rządowych.  

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *