Opaski medyczne pod choinkę (zdjęcia)

Mierzą ciśnienie, temperaturę, pokazują tętno,  wykonują EKG, liczą kroki ? opaski medyczne odbierali mieszkańcy od starosty Marzeny Dębniak i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Joanny Pikus podczas inauguracji programu pomocy dedykowanemu dla osób z niepełnosprawnościami przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

-Opaski medyczne są w formie zegarków i zakodowane w nich funkcję pozwalają na kontrolowanie parametrów życiowych,  a tym samym kondycji  naszego organizmu. Dzięki realizowanemu programowi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ponad 660 opasek trafi do mieszkańców powiatu ostrowieckiego. To niewielkie urządzenie, które może uratować życie  ? mówi starosta Marzena Dębniak.

Jak mówiła dyrektor PCPR -u, Joanna Pikus warunkiem otrzymania opaski jest posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

-Należy jedynie  wypełnić kwestionariusz z danymi oraz dołączyć do niego kserokopię  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Opaski medyczne są bezpieczne, wodoodporne, monitorują także sen   ? wyjaśnia  dyrektor Joanna Pikus.

Kwestionariusz można wypełnić na miejscu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w godzinach pracy 7-15. Należy pamiętać o dołączeniu ksero orzeczenia o niepełnosprawności. Opaski medyczne są finansowane przez PFRON w ramach programu pomocy osobom niepełnosprawnym  poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Covid 19.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *