Krajobraz mojego Ostrowca Świętokrzyskiego

Ileż to razy odbieraliśmy od naszych czytelników uwagi, dotyczące urządzania przestrzeni miejskiej w naszym Ostrowcu Świętokrzyskim… Ileż to publikowaliśmy tekstów o tym, że pod skorupą betonu przykryto pięknie rozwiniętą zieleń… Ileż to odebraliśmy telefonów, że nadmiar reklam szpeci centrum miasta, ileż sygnałów że należy wszystko zrobić, aby zachować układy urbanistyczne takich dzielnic ostrowieckich, jak Kolonia Robotnicza, czy też Klimkiewiczów… Ileż razy monitowaliśmy, że z przestrzeni miejskiej znikają sentymentalnie postrzegane gmachy zakładów pracy, obiekty i budynki…

Okazuje się, że wspólnie z naszymi czytelnikami wpisujemy się aktywnie w kampanię społeczną „Krajobraz Mojego Miasta”, prowadzoną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Krajobraz miejski w opinii tej narodowej instytucji kultury jest odbiciem społeczeństwa, jego sposobu życia i potrzeb, zarówno tych estetycznych, jak i emocjonalnych. To pole międzypokoleniowego dialogu, tło ważnych wydarzeń i przemian społecznych oraz przestrzeń o ogromnym znaczeniu dla dziedzictwa regionu. Mierzy się on jednak z problemami bardzo prozaicznymi – niedostatkami planowania przestrzennego, niszczeniem fasad, zalewem reklam czy zamianą rynków i terenów zielonych w betonowe parkingi lub jak Ostrowcu w betonowe centrum.

Kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta” została zapoczątkowana przez prof. IH PAN Magdaleny Gawin, wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Generalnego Konserwatora Zabytków, która miała spory wkład w uzyskanie przez nasze Krzemionki statusu obiektu UNESCO. Akcja skierowana jest zarówno do mieszkańców, turystów, jak i ogółu społeczeństwa. Ważną grupą, która znalazła się w obszarze zainteresowań organizatorów, są także działacze samorządowi, którzy – wspierani przez liczne grono ekspertów i liderów opinii publicznej – mogą najwięcej zmienić w przestrzeni kulturowej swojego regionu.

-Każdy z nas – mieszkańców aglomeracji, miast czy wsi – powinien być świadomy tego, z jaką łatwością można zakłócić ład przestrzenny i zachwiać harmonię w najbliższym otoczeniu –mówi Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. -Nieprzemyślane inwestycje, pochopne usuwanie zieleni z ulic i placów, tandetne wykonawstwo, brak respektu dla wartości krajobrazowych, lekceważenie przepisów i planów oraz złe gospodarowanie przestrzenią – to wszystko ma niebagatelny wpływ na wygląd naszego miejsca na Ziemi. To my – mieszkańcy decydujemy, w jakim miejscu chcemy żyć i w jaki sposób powinniśmy zadbać o dziedzictwo kulturowe zostawione nam przez poprzednie pokolenia Odkryjmy więc piękno ukryte pod betonem, szyldami i wielkopowierzchniowymi reklamami!

W kampanii przywoływane są przykłady zabytków powszechnie rozpoznawanych, jak kościoły, zamki czy pałace – wraz z ich historycznym otoczeniem, jak również tych mniej oczywistych, jak chociażby zabytki przemysłowe, których np. w naszym mieście nie brakuje. Organizatorom akcji zależy na zwróceniu uwagi także na zabytki „niewidzialne”, nieobecne w powszechnej świadomości, jak układy urbanistyczne i podziały własnościowe, mała architektura i wystrój wnętrz czy historyczne nasadzenia określonych gatunków drzew. W tej materii zapewne wszystkim ostrowczanom przypomina się historyczne wejście na stadion KSZO z bramą, przez którą przechodziły całe pokolenia sportowców, kibiców i sympatyków sportu.

-W nowej odsłonie kampanii szczególną uwagę poświęcamy formie ochrony krajobrazu kulturowego, jaką jest park kulturowy. Chroni on nie tylko zabytkowe przestrzenie, ale też zachowany w wielu miejscach historyczny krajobraz kulturowy i – co bardzo ważne – jest ustanawiany przez władze samorządowe w porozumieniu z wojewódzkimi konserwatorami zabytków. Park kulturowy to idealny sposób na zarządzanie zabytkową przestrzenią. To również najskuteczniejsza forma ochrony dziedzictwa krajobrazu kulturowego – podkreśla Bartosz Skaldawski.

Kampanię społeczną „Krajobraz Mojego Miasta” od lat aktywnie wspierają osobowości świata kultury, życia społecznego i mediów, jak chociażby pomysłodawczyni akcji KMM prof. Magdalena Gawin, Sebastian Karpiel-Bułecka, Krzysztof Trebunia-Tutka, Wiktor Lach czy Jan Mencwel. Do grona Ambasadorów w tym roku dołączył także aktor filmowy i reżyser Robert Gonera, architektka Magdalena Milert oraz dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skaldawski, a także para podróżników, którzy przemierzają Europę kamperem – Zosia i Kuba z kanału Foxes in Eden, którzy gościli w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Krajobraz mojego Ostrowca Świętokrzyskiego

  • 21 grudnia 2021 at 23:28
    Permalink

    Zgadzam się i kradnę foto 😆

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *