Remondis wkracza do akcji. Nowe otwarcie

Remondis Sp. z o.o. od początku 2022 roku rozpoczyna realizację zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Do domków jednorodzinnych trafiły właśnie harmonogramy odbioru odpadów, wraz z tzw. pakietami startowymi worków, a na terenach osiedli wymienione zostały pojemniki na odpady.
-Umowa z firmą Remondis Sp. z o.o. została zawarta na początku grudnia i obecnie realizujemy wszelkie działania, które poprzedzają rozpoczęcie odbioru odpadów przez nowego Wykonawcę – mówi Mariusz Kałuża, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do mieszkańców domów jednorodzinnych wykonawca dostarczył już nowy harmonogram odpadów wraz z zestawem worków na odpady, które mieszkańcy otrzymywać będą bez dodatkowych opłat, natomiast na terenie osiedli wielorodzinnych rozstawione zostały pojemniki na odpady selektywnie zbierane, za które od 2022 roku odpowiadać będzie gmina. Wykonawca zgodnie z warunkami zawartej umowy przygotował też Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie ostrowieckiej bazy firmy Remondis Sp. z o.o. przy ul. A. Hedy ps. Szary 13a. W tej lokalizacji znajduje się również Punkt Obsługi Mieszkańca, który jest swego rodzaju nowością. Dotychczas wykonawca nie miał obowiązku utworzenia takiego punktu, jednakże dostrzegaliśmy potrzebę jego utworzenia, aby mieszkańcy mieli łatwy kontakt z wykonawcą i obowiązek utworzenia takiego punktu został nałożony na Wykonawcę w ramach zawartej umowy. Dokładamy wszelkiej staranności, aby zmiana wykonawcy świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców przebiegła bez zakłóceń i uciążliwości dla mieszkańców.
– Jesteśmy po spotkaniu z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, gdzie poinformowaliśmy o nowych zasadach, m.in. tym, że teraz to na Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, a nie zarządcy spoczywa kwestia wyposażenia nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Dotychczasowa opłata z tego tytułu, którą mieszkańcy ponosili w opłacie czynszowej, począwszy do stycznia 2022 roku nie powinna być już naliczana – mówi Mariusz Kałuża.
Na spotkaniu ze spółdzielniami poruszona została również kwestia weryfikacji przez nich prawidłowości składanych przez mieszkańców deklaracji o ilości osób zamieszkujących w danej nieruchomości. Taka weryfikacja podobnie jak w roku ubiegłym przeprowadzona zostanie w skali całej gminy przez Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
– W 2021 roku dzięki wykorzystaniu aplikacji wyszukującej rozbieżności w złożonych deklaracjach udało się ujawnić ponad 1.300 osób zamieszkujących, a nie ujętych w deklaracjach. Na początku 2022 roku planujemy rozpocząć kolejną weryfikację prawidłowości złożonych deklaracji ? mówi kierownik Mariusz Kałuża. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *