Horoskop na 2022 rok dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego*

*Horoskop jest tylko zabawą, korzystasz z niego na własną odpowiedzialność.

BARAN
Tematami przewodnimi w 2022 roku mogą się okazać podróże, poszerzanie wiedzy, studia, sprawy prawne, ale też wypracowanie filozofii, która pomoże ci ukierunkować się w swoim życiu.  Ogólnie można powiedzieć, że rok ten będzie dynamiczny, dlatego też warto zwrócić uwagę na to, aby działając pod wpływem impulsu lub lęku, nie popełniać błędów. Zwróć na to uwagę zwłaszcza w styczniu, październiku i listopadzie. W styczniu ważne będzie, aby ostrożność i rozwagę zachować w podróżach, sprawach urzędowych i prawnych. W marcu nie działaj pod presją. W październiku i listopadzie natomiast, ostrożne i rozważne postępowanie będzie pomocne w relacjach z ludźmi. Pomyślnymi miesiącami dla ciebie w tym roku, będą luty, kwiecień i maj. W lutym mogą to być niespodzianki fi nansowe, propozycje ze strony przyjaciół spełniające twoje marzenia i oczekiwania. Pomyślnie mogą się potoczyć też twoje sprawy uczuciowe. Luty może być też miesiącem, w którym będzie możliwe zrealizowanie tego ,co dla ciebie najistotniejsze. Kwiecień, to miesiąc marzeń i ich realizacji w sferze uczuć, fi nansów, podróży oraz nauki. W maju działaj intuicyjnie i zmieniaj swoje życie na lepsze, zgodnie ze swoimi odczuciami i potrzebami.


BYK
Charakterystyczne dla roku 2022 mogą być wszelakie zmiany dotyczące przyjaźni, jak również współpracy z organizacjami pozarządowymi, opartymi na zaufaniu i przyjaźni, a także wspólnych celach i dążeniach. W styczniu zadbaj o swoich przyjaciół, jeśli będą potrzebowali wsparcia lub pomocy. W marcu nie planuj zbyt wiele, bo sytuacje mogą cię zaskakiwać i trzeba będzie reagować na bieżąco. Uważaj też na presję ze strony urzędów i prawa. Ostrożność trzeba będzie zachować też w lipcu. W tym miesiącu nie podejmuj impulsywnych decyzji. Lipiec to miesiąc, który nie sprzyja też spotkaniom na wyjeździe. W październiku uregulowania mogą wymagać twoje sprawy zawodowe. Łatwo też w tym miesiącu, jak również w listopadzie o konflikty z ludźmi na tle wyznawanego systemu wartości. Luty, kwiecień, maj i czerwiec zapowiadają się przyjemnie. Mogą być to pomyślne miesiące. Luty sprzyja realizacji twoich planów, nauce i współpracy z przyjaciółmi. W maju i kwietniu niewykluczone, że twoje grono przyjaciół powiększy się o nowe osoby. Nowe przyjaźnie powstaną na gruncie wspólnych idei i zainteresowań. Czerwiec utrwali twoje ideowe dążenia. Działając intuicyjnie osiągniesz swoje cele.


BLIŹNIĘTA
Rok 2022 zapowiada się doskonale pod względem osiągnięcia tego, na czym ci najbardziej zależy, a co związane jest z relacjami z innymi ludźmi, współpracą z nimi oraz z zawieraniem umów. W styczniu nie zbaczaj z obranej drogi i trzymaj się upatrzonych pozycji, choć inni mogą wysuwać propozycje i namawiać cię na zawarcie jakiejś umowy. Podobnie w marcu trzymaj się swoich idei i nie daj się zbić z tropu. W tym miesiącu możesz liczyć na oczekiwane zmiany. W lipcu łatwo o konfl ikty z przyjaciółmi. Niestety zmiany zawodowe w tym okresie nie przysporzą ci popularności. W tym miesiącu zadbaj też o swoje zdrowie. Twoje cele i dążenia mogą się też rozmijać z oczekiwaniami twoich przyjaciół i ich postawą w październiku i listopadzie. To miesiące, w których łatwo utracić wytyczony azymut pod wpływem innych. Silnie zatem trzymaj swój ster w rękach. Pomyślnymi miesiącami będą za to luty, kwiecień i maj. W lutym pomyślnie będą rozwijać się twoje projekty. W tym miesiącu możesz osiągnąć oczekiwany cel. Pomocni będą też inni ludzie, którzy poprą twoje wybory. W kwietniu możliwa jest nowa umowa i realizacja planów. W maju możesz liczyć na wsparcie ze strony przyjaciół i korzystne zmiany.


RAK
Ważnymi tematami w roku 2022 będą dla ciebie projekty zawodowe, wyjazdy zagraniczne związane z pracą lub zdrowiem, a także pomyślne rozwiązania zdrowotne. Jednak na początku roku, szczególnie w styczniu, zachowaj ostrożność w sprawach zawodowych i urzędowych oraz prawnych. Dbaj też o zdrowie nie ulegając lękom. W marcu osoby urodzone pod koniec znaku Raka mogą liczyć na osiągnięcie celu w sprawach związanych z twórczą współpracą przy nowych projektach. Zaś osoby urodzone w pierwszej połowie znaku powinny liczyć się z nagłymi zwrotami sytuacji w relacjach przyjacielskich, zwłaszcza jeśli łączą ich wspólne cele. W lipcu możliwy jest konflikt w relacjach biznesowych lub osobistych. W tym czasie lepiej nie nawiązywać nowej współpracy. Natomiast październik i listopad nie będą miesiącami sprzyjającymi podróżom, sprawom urzędowym i prawnym. Łatwo też w tym czasie podjąć błędną decyzję. Dla odmiany luty, kwiecień, maj i czerwiec będą miesiącami pomyślnymi. W lutym możesz nawiązać korzystną współpracę zawodową z zagranicą lub uczelnią wyższą i realizować swoje cele. Natomiast w kwietniu i maju rozpocząć nową pracę, nowy związek, projekt lub wyjechać w podróż.


LEW
Istotnymi sprawami w roku 2022 mogą się okazać sprawy dotyczące spadku, współpracy finansowej, zmian w podejściu do swojej dotychczasowej aktywności twórczej, jak również realizacji emocjonalnej i erotycznej. W styczniu uważaj jednak, aby nie zatracić umiaru i nie popłynąć z falą ryzyka finansowego, bo może okazać się to błędem. W marcu możliwe jest rozpoczęcie nowego rozdziału w sferze zawodowej, ale pamiętaj, żeby czyjeś idee nie stały się twoimi wbrew twojej woli. W lipcu zachowaj ostrożność i rozwagę w pracy. Ten miesiąc nie sprzyja sprawom zawodowym, urzędowym i prawnym. W październiku i listopadzie łatwo popaść w niełaskę u przyjaciół z powodu różnicy poglądów. Odpuść napięcie i nie bądź osobą, której zależy bardziej. Dla odmiany miesiącami pomyślnymi będą luty, kwiecień, maj i czerwiec oraz sierpień. Luty będzie sprzyjał realizacji twoich celów. Szczególnie w dziedzinie finansów i pracy. Kwiecień i maj dla odmiany, sprzyjały będą gównie miłości, randkom, erotyce i ogólnie nowym początkom oraz realizacji zamierzonych przez ciebie celów. Dodatkowo w tym okresie warto rozpocząć nowe projekty dotyczące domu i finansów.


PANNA
Sprawy ważne w roku 2022 to te, związane z domem i relacjami z ludźmi. Sytuacje, które mogą się uaktywniać w tym roku, będą nakłaniać cię do analizy własnych uczuć, odczuć i oczekiwań w odniesieniu do innych osób. Miesiące styczeń, marzec, lipiec, październik i listopad nie będą zbyt sprzyjające. W styczniu staraj się zachować dystans i nie oceniaj pochopnie innych. Nie jest to dobry czas na zawieranie umów i na nawiązywanie współpracy, gdyż łatwo popełnić błąd w ocenie. W marcu niewykluczone są zmiany w sferze zawodowej. Zachowaj rozwagę w spawach  urzędowych i prawnych. W lipcu nie ulegaj impulsywnie propozycjom, które na pozór mogą wydawać się intratne. Jednak na ich podstawie możesz opracować swoje nowe projekty. W październiku i listopadzie łatwo obrać błędne cele i odstąpić od tego, co było właściwe, na skutek rozpoczęcia niewłaściwej współpracy. Dla odmiany pozytywnymi miesiącami będą w tym roku luty, kwiecień, maj i czerwiec. Luty to czas twórczego współdziałania z kimś, z kim łączy cię przyjaźń i wspólne zapatrywania na życie. W kwietniu i maju jest czas na realizowanie wspólnych projektów i zacieśnianie współpracy. W czerwcu udoskonalaj swoje plany.


WAGA
Bardzo istotną rolę w 2022 roku będzie odgrywała w twoim życiu informacja, szczególnie ta dotycząca pracy i zdrowia. Oprócz tego istotne będą kontakty z krewnymi i znajomymi, a także poszerzanie wiedzy. W styczniu uważnie słuchaj tego, co mówią inni i wyciągaj wnioski. Nie odrzucaj tego, co do ciebie przychodzi, bowiem niechęć słuchania może doprowadzić do popełnienia błędu. Uważaj, aby nie pominąć, czegoś ważnego co dotyczy pracy. W marcu zaistnieje możliwość porozumienia i zawarcia umowy w sprawach dotyczących domu i finansów. Może to jednak zaburzyć nieco twoje plany, które trzeba będzie zmienić. W lipcu umów nie zawieraj. W październiku i listopadzie nie daj się wprowadzić w chaos przez urzędnika lub osobę z zagranicy. W sprawach zdrowia słuchaj uważnie swego organizmu, zamiast osób postronnych. Jesienią nie podejmuj też spraw związanych z wprowadzaniem innowacji w domu, czy inwestowaniem. Korzystnymi miesiącami tego roku będą luty, kwiecień, maj i czerwiec. Luty to czas dobrego porozumienia w pracy i wprowadzenia wygodnych dla ciebie zmian. Kwiecień sprzyja rozpoczęciu współpracy zawodowej. Maj natomiast, to czas realizacji zamierzonych planów.


SKORPION
Rok 2022 może być dla ciebie czasem inwestowania, realizowania swoich twórczych projektów, ale też możesz liczyć na wygraną. Doskonałym czasem na wypróbowanie swojego szczęścia w grze, jest kwiecień. To czas, w którym możliwe jest, że szczęście finansowe się do ciebie uśmiechnie. Jednak w styczniu trzeba zachować ostrożność i nie ryzykować finansowo. Nie jest do dobry moment na inwestowanie, czy też ubieganie się o podwyżkę. Marzec sprzyja poszukiwaniu nowych rozwiązań związanych z pracą lub zdrowiem. Również nawiązywaniu nowych kontaktów oraz poszerzaniu wiedzy. Jednak nie jest to dobry moment na zawieranie umów. Nie sprzyja temu też lipiec, październik i listopad. Dodatkowo w miesiącach tych nie wskazane są inwestycje zawodowe, lecz zajęcie się swoim zdrowiem. To czas, w którym łatwo przekroczyć granice i przyczynić się do powstania problemów z pracą, finansami lub zdrowiem. Oprócz kwietnia korzystnymi miesiącami będzie też luty, maj i czerwiec. Luty sprzyja porozumieniu w sprawach zawodowo-fi nansowych i zawarciu korzystnych umów. Możliwe też jest w tym miesiącu nawiązanie dobrej współpracy. Maj sprzyja pertraktacjom, porozumieniom, podejmowaniu decyzji i rozpoczynaniu projektów.


STRZELEC
Dom, rodzina i pragnienia twojej duszy, to główne tematy, które będą istotne w 2022 roku. Będą się one przewijały przez cały rok. W styczniu uważaj na swoje działania, lub też ich brak. Rezultatem tego może być brak poczucia stabilności w domu. Mogą to być zarówno impulsywne działania, jak i zaniechania czegoś, co powinno być zrobione dla domowej pomyślności. W marcu idź za impulsem i gdy poczujesz zew, spróbuj swego szczęścia w grze. Nie ryzykuj natomiast na drodze. Zachowaj ostrożność w podróży, zwłaszcza jeśli będziesz w towarzystwie znajomych. W lipcu
nie ryzyku fi nansowo. W październiku i listopadzie słuchaj uważnie swoich odczuć i kieruj się nimi, zwłaszcza w sytuacjach dotyczących zawarcia umowy. Zachowaj dystans do wszystkich propozycji, które wzbudzą w tobie nieufność lub będą wyłącznie zawierane słownie. Pomyślnymi miesiącami są w tym roku: luty, kwiecień, maj i czerwiec. Luty to czas korzystny dla spraw zawodowych, zdrowotnych i domowych. Sprzyja dobremu porozumieniu i podsunie dobre metody działania. Kwiecień sprzyja nowym początkom, dobrej współpracy i porozumieniu w sprawach domowych. Kwiecień i maj, to również czas sprzyjający rozrywce, zabawie i radosnym spotkaniom.


KOZIOROŻEC
W 2022 roku szczególnie ważne będą twoje odczucia i intuicja, które pomogą ci w tworzeniu dobrych relacji z innymi ludźmi. Nastaw się na słuchanie zarówno siebie, jak i innych, aby twoje relacje z innymi były coraz lepsze i dla ciebie coraz bardziej komfortowe. Styczeń nie sprzyja podejmowaniu działań związanych z domem, jak również ważnym decyzjom dotyczącym relacji z innymi.   Uważaj też na błędne interpretacje docierających do ciebie informacji. W marcu nie podejmuj ryzykownych kroków finansowych i impulsywnych decyzji. Nie jest to też dobry czas na inwestowanie i machinacje finansowe. Podobnie w październiku nie podejmuj takiego ryzyka. Poza tym październik i listopad nie sprzyjają sprawom zawodowym. Łatwo w tych miesiącach o nieporozumienia, niedogadania, a na tej bazie o konfl ikty, niedociągnięcia i w efekcie porażki. Zdecydowanie pomyślnymi miesiącami będą luty, kwiecień, maj i czerwiec. Niezły też sierpień. W lutym jest szansa na poprawę finansową. To czas, w którym dobrze jest wykorzystywać własną intuicję i w działaniu iść za impulsem. Kwiecień i maj to sprzyjające miesiące w budowaniu szczęśliwych relacji uczuciowych przyjacielskich i towarzyskich.


WODNIK
W roku 2022 ważne będą relacje z przyjaciółmi, a także sprawy finansowe, jeśli z  przyjaciółmi będą one związane. Ważne zatem jest, aby umieć odróżniać prawdziwych przyjaciół od takich, którzy nimi nie są. W styczniu, ktoś kto będzie starał się wkraść w twoje łaski, może próbować cię oszukać lub zmanipulować finansowo. W marcu sytuacje mogą zdarzać się podobne. Zachowaj czujność i nie podejmuj decyzji impulsywnie, pod wpływem nadziei na osiągnięcie tego, do czego dążysz. W lipcu nie ulegaj presji informacyjnej i wewnętrznemu przymusowi. W październiku i listopadzie łatwo popaść w wewnętrzny konflikt w stylu działać, czy nie działać. Jest to jednak czas, w którym należy uważać na kuszące propozycje finansowe, które mogą okazać się iluzoryczne. Nie ryzykuj też w grach losowych w tym okresie. Luty, kwiecień, maj i czerwiec będą pomyślnymi miesiącami tego roku. W lutym intuicyjnie możesz podejmować właściwe decyzje finansowe. W tym miesiącu możesz też zawrzeć dobre porozumienie z przyjacielem w kwestiach finansów. Kwiecień to początek współdziałania z przyjacielem oraz pomyślny czas dla załatwienia spraw urzędowych. Maj natomiast sprzyja osiągnięciu celu, na którym ci zależy.


RYBY
Rok 2022 to czas ustalenia priorytetów i realizacji celów według ustalonej wcześniej ich hierarchii. W tym roku będzie cię zajmowało przede wszystkim to, co najistotniejsze. Jednak styczeń nie jest dobrym momentem, aby upierać się przy swoim. To czas, w którym łatwo popełnić błędy. Marzec to miesiąc zbierania sił do wspólnego działania z innymi. Jednak trzeba liczyć się z niestabilną postawą niektórych osób. W lipcu uwaga na konfl ikty na tle poglądów, które mogą rzucić cień na twoje przyjaźnie. Październik to czas wyczulonej intuicji, dzięki której możesz zobaczyć, że nie wszystko jest takie jak wygląda. Październik i listopad to czas stresogenny. Mogą wydarzać się w tym okresie sytuacje dla ciebie niepokojące. W trudniejszych chwilach znajdziesz jednak wsparcie u przyjaciół. Pomyślnymi miesiącami w tym roku będą luty, kwiecień, maj i czerwiec. Luty, pełen pomysłów i propozycji może otworzyć przed tobą nowe perspektywy. Kwiecień to początek realizowania ważnych dla ciebie celów oraz nowych znajomości i rozwoju życia towarzyskiego. W maju pomoc przyjaciół w realizacji ważnych dla ciebie idei i pomysłów, może okazać się cenna i przydatna. Ten miesiąc sprzyja realizacji twoich projektów i realizacji celów. 

Print Friendly, PDF & Email