Nową drogą przez gminę Bałtów

W miejscowości Wólka Bałtowska Kolonia w gminie Bałtów został symbolicznie oddany mieszkańcom odcinek ponad 2,1 km drogi relacji Antoniów ? Bałtów. Droga ta została mocno uszkodzona podczas ulew w czerwcu 2021 roku i zarząd powiatu ostrowieckiego złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji z tzw. funduszu powodziowego w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych MSWi A. Decyzję o przyznaniu dotacji zarząd powiatu otrzymał w listopadzie 2021roku, z terminem jej wykorzystania i rozliczenia zadania do końca grudnia 2021 roku. Dzięki sprawnie przeprowadzonej procedurze przetargowej udało się wyłonić wykonawcę i przeprowadzić niełatwą inwestycję.

W symbolicznym odebraniu drogi uczestniczyli: poseł Andrzej Kryj, starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowickiego Mariusz Pasternak, wójt gminy Bałtów, Hubert Żądło, dyrektor biura senatora, Artur Głąb, wiceprzewodnicząca Małgorzata Sobieraj, radny powiatowy Piotr Maj,przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie, Henryk Cichocki, miejscowa radna, Ewelina Łaska. Starosta Marzena Dębniak nie kryła zadowolenia, że pomimo tak krótkiego czasu na realizację zadania, udało się przeprowadzić remont drogi.

– Cieszy mnie, że w tempie ekspresowym udało nam się wykonać remont ponad 2 km odcinka drogi, a dokładnie 2136 metrów drogi powiatowej. Umowa była podpisana w listopadzie, a termin realizacji do końca grudnia. Uzyskaliśmy środki z MSW i A w wysokości 80 proc. wartości całego zadania, zaś pozostałe 20 procent solidarnie pokryły dwa samorządy ? powiat ostrowiecki i gmina Bałtów, za co dziękuję wójtowi Hubertowi Żądło oraz Radzie Gminy. To kolejny przykład dobrej współpracy samorządów, dzięki której wspólnie możemy realizować zadania służące bezpieczeństwu mieszkańców ? mówiła starosta Marzena Dębniak.

Wójt gminy Bałtów, Hubert Żądło podziękował zarządowi powiatu za współpracę, gratulacje złożył także poseł Andrzej Kryj, podkreślając udział środków rządowych w wykonaniu zadania.

-Serdecznie dziękuję zarządowi powiatu ostrowieckiemu ze starostą Marzeną Dębniak, dziękuję także przewodniczącemu Mariuszowi Pasternakowi za skuteczność oraz radnym ? Małgorzacie Sobieraj i Piotrowi Majowi za to, że udało się wykonać odcinek tej drogi. Jest to najbardziej uczęszczana droga, szczególnie przez turystów. To ważny ciąg komunikacyjny, stanowiący wlot do województwa świętokrzyskiego z województwa mazowieckiego. Ta droga łączy powiat lipski z powiatem ostrowieckim. Jest to wizytówka nie tylko gminy Bałtów, ale powiatu ostrowieckiego, jak również województwa świętokrzyskiego ? mówił wójt gminy Hubert Żądło.

Jak wynika z relacji mieszkańców asfalt na tej drodze był wykonany 40 lat temu. Od tamtej pory przeprowadzano jedynie remonty cząstkowe. Obecnie nowa droga gwarantuje bezpieczne korzystanie zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym gminę oraz pobliskie Muzeum Krzemionki.

Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, a także -jak wyjaśniał naczelnik Tomasz Mroczek – remont nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni, polegający na wymianie istniejących warstw oraz remont podbudowy, polegający na wymianie warstw konstrukcyjnych w miejscach, w których istniejąca podbudowa straciła nośność. Inwestycja obejmowała także remont zjazdów, polegający na wymianie nawierzchni oraz remont poboczy drogi.

Koszt inwestycji to 1 222 078,44 zł, z czego dotacja MSWiA to 973 262,00 zł, wkład własny Powiatu Ostrowieckiego ? 153 816,44 zł oraz dotacja gminy Bałtów ? 95 000,00 zł.

Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum Firm: PBI Infrastruktura S .A.- Lider Konsorcjum oraz PBI WMB Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum. Zadanie zostało wykonane i odebrane w zakładanym terminie ? 27 grudnia 2021 roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *