Album na jubileusz Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie

Fotografie i opisy zabytkowychurządzeń do pomiarów geodezyjnych, zbiorów filatelistycznych o tematyce geodezyjnej, dokumentów przedwojennych geodetów oraz sprzętów do wykonywania zdjęć lotniczych i tworzenia z nich map, znalazły się w albumie wydanym z okazji 15-lecia Muzeum Geodezji i Kartografi i w Opatowie, które znajduje się obecnie w Domu Muzealnym Powiatowego Centrum Kultury.
Publikacja została przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej i Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie. Album przybliża początki powstania muzeum geodezyjnegow 2005 r. jako pierwszej tego typu placówki w Polsce, jedynej do dziś, gromadzącej zbiory kartograficzne czyli mapy. Do najstarszych i najcenniejszych eksponatów znajdujących w Muzeum Geodezji i Kartografii należą: teodolity z przełomu XIX i XX w., zegar geodezyjny z początku XIX w. oraz zbiór map z terenu powiatu opatowskiego. W albumie zaprezentowano m. in. urządzenia do pomiarów geodezyjnych ? niwelatory, teodolity, tachimetry oraz urządzenia do wykonywania obliczeń ? arytmometry.
Pokazano też przykłady zbiorów z zakresu fotogrametrii ? w dużym uproszczeniu to sprzęty związane z wykonywaniem zdjęć lotniczych oraz z tworzeniem na ich podstawie map, m. in.: kamery lotnicze, autografy, stereoskopy. W wydawnictwie można też zobaczyć obiekty filatelistyki geodezyjnej: znaczki i karty okolicznościowe czy korespondencję handlową i instytucjonalną. W publikacji przybliżono sylwetki zasłużonych dla ziemi opatowskiej geodetów: Piotra Badowskiego (1881 -1947) i Bohdana Forowicza (1906 -1984).
Jak zaznaczyli autorzy wydawnictwa, osobnego przedstawienia i opracowania wymagają zbiory kartografi czne muzeum. W planach jest wydanie drugiego tomu albumu, poświęconego kartografii Ziemi Opatowskiej. Autorami tekstów w wydawnictwie pt. ?15 lat Muzeum Geodezji i Kartografi i w Opatowie? są: regionalista Mateusz Czarnecki oraz pracownik PCK i sekretarz TPZO, regionalista Andrzej Żychowski. Album wydano dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Publikację można kupić w sklepiku przy Podziemnej
Trasie Turystycznej, na opatowskim rynku. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *