Miasto stawia na oświatę!

Zgodnie z deklaracjami prezydenta Jarosława Górczyńskiego,  Ostrowiec Świętokrzyski w tym roku najwięcej środków budżetowych skieruje na oświatę. Już trwają remonty w ostrowieckich szkołach, a nowy rok szkolny ma przynieść kolejne nowości, w tym m.in. dwujęzyczne klasy w PSP Nr 4 i PSP Nr 5 .

-Na oświatę zaplanowaliśmy blisko 77 mln zł, czyli 23,55% wydatków- mówił podczas sesji budżetowej prezydent Jarosław Górczyński. W tej kwocie 41,5 mln. zł stanowi subwencja oświatowa, ale 35,5 mln zł. to środki własne pochodzące z naszych podatków. Moglibyśmy je wydać w inny sposób, ale jedyną dla nas drogą jest inwestycja w oświatę i przywrócenie w młodym pokoleniu szacunku do pracy i pieniądza.

W okresie ferii trwają remonty

Ostrowieckie placówki oświatowe wykorzystują moment w którym dzieci są na feriach i głównie swoimi siłami podejmują się mniejszych i większych remontów. Niedawno zakończył się remont sali gimnastycznej w PSP Nr 5, teraz odnawiane są sale lekcyjne, zaś duża sala gimnastyczna (dłuższy remont) zostanie wyremontowana w trakcie wakacji. W innych placówkach również trwają prace, najczęściej malarskie np. w PSP Nr 14, PSP Nr 4, PSP Nr 7, w PSP Nr 3 prace malarskie obejmują salę gimnastyczną, a w PSP Nr 10 stołówkę.

– Chcę podziękować za zaangażowanie przy wszystkich tych pracach remontowych pracowników z ostrowieckich szkół, bo już niemal tradycyjnie czas ferii wykorzystywany jest w ten sposób- mówi prezydent Jarosław Górczyński.

W nowym roku szkolnym będą klasy dwujęzyczne

W nowym roku szkolnym w Ostrowcu Świętokrzyskim mają powstać na poziomie klasy VII oddziały dwujęzyczne. W PSP Nr 4 w języku polskim, ale również angielskim mają być przeprowadzane zajęcia z biologii i informatyki, zaś w  PSP Nr 5 z historii, geografii.

Jak wyjaśnia na swych stronach internetowych PSP Nr 5, skąd już można pobrać odpowiednie deklaracje, nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu wybranych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym nowożytnym ? w naszym przypadku w języku angielskim. Nauczanie dwujęzyczne pozwala na zintegrowane nauczanie przedmiotowo?językowe, dzięki któremu uczniowie nabywają umiejętności posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.

Warto wiedzieć, że w klasie dwujęzycznej  pierwszym językiem nauczania jest język polski, zaplanowano minimum 5 godzin tygodniowo zajęć z języka angielskiego, elementy języka angielskiego pojawią się przynajmniej na dwóch przedmiotach. Przewidziano też nauczanie drugiego języka obcego: język niemiecki od podstaw.

Jak informuje dyrektor PSP Nr 4, Agnieszka Batóg placówka obecnie  podejmujemy kolejne działanie dające możliwość uczniom szlifowania umiejętności posługiwania się tym językiem w większym zakresie, dlatego też uruchamia dwujęzyczną klasę VII z językiem angielskim. W ramach zajęć z informatyki i biologii z elementami języka angielskiego uczniowie będą utrwalać swoje umiejętności oraz poszerzać słownictwo.

– Nasza szkoła stara się stworzyć jak najlepsze warunki do nauki języków obcych, zależy nam zwłaszcza na dobrej znajomości  języka angielskiego, dlatego podejmujemy szereg działań wspomagających dwujęzyczność- akcentuje dyrektor Agnieszka Batóg. Na przestrzeni ostatnich kilku lat uczniowie spotykali się z native speakerami z AIESEC-u, ponadto corocznie biorą również udział w wyjazdach w ramach Euroweek, gdzie we współpracy z profesjonalistami szlifują język angielski. W szkole działa również Teatr Anglojęzyczny, który w ramach dwujęzyczności realizuje projekt Teatr Działa  wspólnie ze ŚCDN w Kielcach. Corocznie organizujemy również Konkurs Piosenki Angielskiej ?Sounds English?.

– Już w tym tygodniu na stronie internetowej Urzędu Miasta pojawi się informacja dotycząca rekrutacji do tych oddziałów, a moim zdaniem chętnych na pewno nie zabraknie- mówi naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Jan Bernard Malinowski. Dodatkowo wszelkie szczegóły będą dostępne w obu placówkach, czyli PSP Nr 4 i PSP Nr 5.

Print Friendly, PDF & Email