Mieszkańcy Wymysłowa bezpieczniejsi

Zgodnie z sugestiami mieszkańców powiat ostrowiecki podjął działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania w Wymysłowie.
Jesienią ubiegłego roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz powiatu ostrowieckiego, gminy Kunów, Policji, a także mieszkańców dotyczące ryzykowanych zachowań podejmowanych przez kierowców związanych z nadmierną prędkością, a także zagrożeń bezpieczeństwa, na które narażeni są piesi. Z drogi tej często korzystają mieszkańcy, w tym także dzieci do szkoły. Brak poboczy i duży ruch na tym odcinku, a także nierzadko brawura kierowców, powodowały brak poczucia bezpieczeństwa pieszych oraz były przyczyną kolizji, o czym mówili uczestnicy spotkania.
Obecny na spotkaniu wicestarosta Andrzej Jabłoński nie miał wątpliwości, że konieczna jest przebudowa drogi wraz z newralgicznym skrzyżowaniem, jednak procedury związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, a także później znalezienie źródła zewnętrznego dofi nansowania obejmą określony czas.Stąd też w uzgodnieniu z mieszkańcami zaproponowano rozwiązanie tymczasowe w postaci montażu progów zwalniający z obu stron skrzyżowania, zmuszającychkierowców do zdjęcia nogi z gazu.
Po spotkaniu na drodze odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz służb drogowych powiatu i gminy Kunów. W efekcie pod koniec listopada ub. roku zamontowano progi oraz oznakowano przejazd ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę. Kierowców nie zadowala takie rozwiązanie, jednak mieszkańcy czują się bezpieczniej.
Jak zaznaczył podczas sesji Rady Powiatu wicestarosta Andrzej Jabłoński, w tym roku ruszą prace dotyczące wykonania dokumentacji projektowej newralgicznego odcinka drogi wraz ze skrzyżowaniem. Zarząd powiatu jest zdeterminowanyw tych działaniach i jak podkreślał wicestarosta A. Jabłoński, po wprowadzeniuwiosną bieżącego roku do budżetu wolnych środków, zostanie ogłoszonyprzetarg na wykonanie tejże dokumentacji. Będzie ona obejmowała 1 km drogipowiatowej oraz skrzyżowanie w Wymysłowie.
Kolejnym odcinkiem, którego projektowanie znajdzie się wiosną w budżecie powiatu, jest także 1,5 km drogi od odcinka drogi wojewódzkiej przez Śnieżkowice  w gminie Waśniów do granic drogi w Kunowie. To bardzo częsty skrót łączący dwie gminy, z którego korzystają mieszkańcy powiatu ostrowieckiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *