Szkolenia internetowe dla Kół Gospodyń Wiejskich!

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. ?KGW na CITo!?. Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski.
Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich. Webinaria ?KGW na CITo!? odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym. Rekrutacja na szkolenia ruszyła 31 stycznia!
Zagadnienia poruszane na webinariach to:
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK)
?omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich
? omówienie zbiorów zapisów: zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Wypełnianie deklaracji CIT – 8, CIT – D, CIT – 8/0 ? omówienie formularzy z przykładowymi wypełnieniami rubryk
Korzyści z udziału w webinariach to zdobycie wiedzy na temat:
?prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW
?prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów
?opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT
?uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu
Szkolenia odbędą się w lutym i marcu. O dokładnych terminach informację będziemożna znaleźć na stronie: www.nikidw.edu.pl
Aby zgłosić swój udział w webinariach należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie nikidw.edu.pl pod linkiem: htps://nikidw.edu.pl/szkolenia-dla-kgw/
Honorowy Patronat nad szkoleniami objęła Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *