Dziki handel alkoholem

W dniu 14 lutego 2022 r., na terenie gminy Iwaniska, funkcjonariusze Świętokrzyskiego Urzędu Celno -Skarbowego wraz z kryminalnymi z opatowskiej komendy, podczas kontroli 32-letniego mieszkańca powiatu kieleckiego ustalili, że nie prowadził on ewidencji dokonanych sprzedaży produktów. Ponadto funkcjonariusze znaleźli przy nim alkohol, a konkretnie wódkę i piwo z polskimi znakami akcyzy, na sprzedaż których mężczyzna nie posiadał wymaganej prawem koncesji ani kasy fiskalnej, której posiadanie jest obligatoryjne przy obrocie alkoholem.

-Zgodnie z art. 43.1 Ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kto sprzedaje alkohol bez wymaganego zezwolenia podlega karze grzywny a dodatkowo może zostać orzeczony na właściciela zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz przepadek zabezpieczonego alkoholu ?mówi mł. asp. Katarzyna Czesna ?Wójcik, oficer prasowy KPP w Opatowie.

Policjanci przypominają, że każdy, kto chce sprzedawać alkohol w sklepie albo w restauracji, musi uzyskać stosowne zezwolenie. Są trzy rodzaje zezwoleń: do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo; powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); powyżej 18% zawartości alkoholu Jeśli zaś ktoś chce mieć w ofercie sklepu wszystkie rodzaje alkoholi, to musi złożyć stosowny wniosek w urzędzie miasta bądź gminy w obszarze, którego będzie mieścić się prowadzona działalność.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *