Komisarz Agata Frejlich p.o. naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Opatowie

W dniu 14 lutego 2022 r., w sali odpraw opatowskiej komendy, odbyło się uroczyste pożegnanie z mundurem  nadkom. Andrzeja Kolery dotychczasowego naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Opatowie.

Nadkom. Andrzej Kolera służbę w Policji rozpoczął 30 grudnia 1991 roku w Zespole Prewencji w Komisariacie Policji w Ożarowie. Przez cały okres swojej służby związany był z Wydziałem Prewencji i Wydziałem Ruchu Drogowego opatowskiej jednostki. Zdobywając kolejne doświadczenia i systematycznie pokonując kolejne szczeble w hierarchii policyjnej poprzez m. in. służbę na stanowisku dzielnicowego, dyżurnego jednostki, a w ostatnich latach na stanowisku Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego dotarł do emerytury. Nadkom. Andrzej Kolera został uhonorowany medalem 30-lecia NSZZ Policjantów za swój wkład w tworzenie Związków Zawodowych Policji.

Obowiązki naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendant Powiatowy Policji w Opatowie nadkom. Wojciech Szymczak powierzył kom. Agacie Frejlich, która dotychczas pełniła służbę na stanowisku Specjalisty Wydziału Prewencji.

Print Friendly, PDF & Email