Zmiany na budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Mimo trwającej kontraktowej przerwy zimowej wykonawca obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego prowadzi te roboty, na które pozwalają warunki pogodowe. W przyszłym tygodniu planowane jest wprowadzenie zmian organizacji ruchu na obecnej drodze krajowej nr 9.

Ruch wahadłowy

Na odcinku obecnej drogi krajowej nr 9 Ostrowiec Świętokrzyski – Opatów w sąsiedztwie przyszłego skrzyżowania z nową obwodnicą w poniedziałek 21 lutego planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie do drugiej połowy marca, a jej wprowadzenie pozwoli na przebudowę sieci gazowniczej. Po zakończeniu tych prac przez kolejne miesiące ruch odbywał się będzie dwoma pasami jezdni, aż do rozpoczęcia robót przy budowie ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z obecnym przebiegiem drogi krajowej nr 9.

Zgodnie z harmonogramem

Realizacja obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego przebiega zgodnie z harmonogramem. W ubiegłym roku wykonawca zakończył prace nad projektem i uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co pozwoliło na rozpoczęcie robót budowlanych. Mimo trwającej od połowy grudnia do połowy marca przerwy zimowej, kontynuowane są prace na które powalają warunki atmosferyczne. Dokonano wycinki drzew, teren został zinwentaryzowany, sprawdzony przez saperów i częściowo odhumusowany. Wykonawca przystąpił do budowy zaplecza, dróg technologicznych, przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Prowadzone są przygotowania do zasadniczych robót przy odwodnieniu, wzmocnieniu i zagęszczeniu podłoża gruntowego.

W ramach zadania

Inwestycję realizuje w systemie Projektuj i buduj konsorcjum firm Fabe Polska i SP Sine Midas Stroy za ok. 52,9 mln złotych. W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek drogi jednojezdniowej klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,7 km. Będzie on przebiegał nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 9 stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. W ramach inwestycji planowana jest m.in. korekta części węzła, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, budowa dwóch mostów oraz ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi krajowej nr 9 w istniejącą trasę. Roboty zakończą się w 2024 roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *