Elkom Trade się rozbudowuje. Spółka będzie miała nowe hale

W wakacje minionego roku spółka Elkom Trade przeniosła się do swej nowej siedziby, zlokalizowanej w Ostrowieckim Kompleksie Inwestycyjnym przy ulicy Przemysłowej, a już dziś rozpoczyna kolejny etap rozwoju i chce wybudować kolejne hale.
Nową siedzibę Elkom Trade przy ulicy Przemysłowej stanowią obecnie hala produkcyjna o powierzchni blisko 6.000 m kw. oraz budynek socjalnobiurowy o powierzchni 1.400 m kw. Już podczas jej otwarcia prezes Tomasz Piersa zapowiadał dalsze inwestycje w Ostrowcu Świętokrzyskim teraz przyszedł czas na konkrety.


Jak czytamy w komunikacie spółka Elkom Trade S.A. realizuje projekt pn.: ?Wdrożenie innowacyjnego procesu zabezpieczenia antykorozyjnego wyrobów stalowych przedsiębiorstwa Elkom Trade S.A.? przy współudziale dofi nansowania w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020. Zakres rzeczowy projektu zakłada wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną oraz rozbudowę o część produkcyjnomagazynową wraz z urządzeniami do obróbki powierzchniowej metali oraz instalacjami wewnętrznymi. Przedmiotowa rozbudowa będzie posiadała jedną kondygnację nadziemną i będzie stanowiła 3 hale: do obróbki powierzchniowej metali, do sezonowania wyrobów po cynkowaniu oraz do przygotowania wyrobów z kooperacji i kompletacji. Łączna powierzchnia użytkowa nowych hal to niemal 3.300 m kw.


W hali produkcyjnej do obróbki powierzchniowej metali będzie znajdowała się najnowocześniejsza automatyczna linia do cynkowania galwanicznego, wydzielone pomieszczenie laboratorium zakładowego oraz neutralizator ścieków technologicznych. W ubiegłym roku został wyłoniony dostawa linii technologicznej, który ma zakończyć jej instalację do maja 2023 r.
W dniu 14 lutego 2022 r. został opublikowany konkurs ofert, w którym zostanie wyłoniona najkorzystniejsza oferta na realizację powyższej rozbudowy w ramach generalnego wykonawstwa.
Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowane jest na przełom kwietnia i maja, natomiast zakończenie prac przewiduje się w maju 2023 r. Trzeba wiedzieć, że Elkom Trade S.A. posiada 50-letnie doświadczenie w branży obróbki metalu, produkując nowoczesne systemy logistyczno – magazynowe. Do głównych produktów firmy należą pojemniki magazynowe z drutu, nadstawki, rollkontenery, stojaki i stelaże. Przedsiębiorstwo jest pierwszym polskim producentem systemów klatkowych do hodowli kur niosek i przepiórek. Spółka oferuje również meble sklepowe, warsztatowe oraz systemy ekspozycyjne. Elkom Trade S.A. eksportuje swoje wyroby do ponad stu krajów świata. Systemy logistyczno -magazynowe firmy funkcjonują w państwach Unii Europejskiej, USA i Rosji oraz w takich krajach, jak RPA, Meksyk, Izrael, Turkmenistan czy Azerbejdżan. 

Print Friendly, PDF & Email