Krzemionek współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim poinformowało o rozpoczętej współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ubiegły poniedziałek stosowne porozumienie w tej kwestii podpisali prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak – dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr Andrzej Przychodni – dyrektor ostrowieckiego muzeum.

W ramach współpracy zadeklarowano organizację wspólnych wydarzeń naukowych, praktyk studenckich, warsztatów i szkoleń oraz promocję przy wydarzeniach kulturalnych.

Instytut Archeologii UJ należy do najważniejszych jednostek tego rodzaju w Europie i na świecie. Prowadzi nie tylko kształcenie studentów na kierunku archeologia, ale kieruje badaniami wykopaliskowymi na czterech kontynentach. Ostrowieckie muzeum natomiast dokładnie od 6 lipca 2019 roku opiekuje się Krzemionkami – Dobrem Światowego Dziedzictwa i Pomnikiem Historii.

Print Friendly, PDF & Email