Na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim brakuje? 56 mln zł?!

Dziś otwarto koperty w przetargu na długo wyczekiwaną inwestycją drogową, a mianowicie rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Okazało się, że wpłynęła tylko jedna oferta z warszawskiej firmy na kwotę 147 mln zł. Tymczasem władze wojewódzkie na realizację tego zadania drogowego z środków Polskiego Ładu i własnych zabezpieczyły kwotę 92 mln zł. Brakuje więc aż 56 mln zł, których trzeba poszukać, by rozpocząć pracę.

Prace mają objąć przebudowę alei 3 Maja, ulic: Okólnej, Denkowskiej, Radwana, a także rozbudowę mostu nad rzeką Kamienną.  Teren przyszłej inwestycji, która zdecydowanie poprawi warunki jazdy i bezpieczeństwo drogowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także ułatwi transport w regionie.

Przypomnijmy, że 24 stycznia wysłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia była ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej?. Otwarło to drogę do rozpoczęcia postępowań przetargowych dotyczących zadania inwestycyjnego, które obejmie swym zakresem kompleksową przebudowę odcinka od mostu na alei 3 Maja, do skrzyżowania z aleją Jana Pawła II wraz z budową nowego mostu przez rzekę Kamienną, z nowymi funkcjonalnymi skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi.

Inwestycja ma 95 procent dofinansowania  z budżetu państwa, pozostałe 5 procent pochodzi od samorządu województwa. Zadanie przebudowy drogi i mostu w Ostrowcu sfinansowane zostało z rządowego programu Polski Ład, uzyskało dofinansowanie w wysokości 87 mln zł. Koszty przebudowy okazały się jednak, zgdnie z ofertą, wyższe aż o około 60%. 

Niestety, nadzieje na to uda się bez większych problemów wyłonić wykonawcę i że zostanie uzgodniony harmonogram prac budowlanych, a także wyznaczone właściwe objazdy dla uczestników ruchu drogowego, okazały się płonne. Plany zakładały, że kontrakt z wykonawcą będzie można mogli podpisać w maju lub w czerwcu br., a od połowy bieżącego roku miały ruszyć same prace budowlane. Liczono na to, że trzeba będzie wcześniej wyznaczyć tymczasową organizację ruchu dla pojazdów. Inwestycja obejmuje przecież swym zasięgiem przebudowę 7 skrzyżowań w mieście, w tym 2 ronda i 3 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, 4 km chodników i 4 km ścieżek rowerowych.

Print Friendly, PDF & Email