Wojna w Ukrainie pokazuje znaczenie wojsk obrony terytorialnej. WSBiP bliżej wojska, wojsko bliżej uczelni

Ostrowiecka Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości wystąpi z wnioskiem o utworzenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe studiów magisterskich. Będzie również, już na poziomie instytucjonalnym, ściśle współpracować z wojskami obrony terytorialnej. WOT na potrzeby studentów m.in. udostępni w celach pokazowych swoją bazę sprzętową i logistyczną oraz umożliwi im uczestnictwo w swoich szkoleniach i kursach. To efekt podpisanej w minioną środę w murach ostrowieckiej uczelni współpracy sygnowanej umową pomiędzy 10 Świętokrzyską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej w Kielcach, a Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Umowę podpisali dowódca brygady płk Piotr Hałys i rektor, dr Paweł Gotowiecki. W sygnowaniu dokumentu udział wzięli także ze strony wojska ppłk Grzegorz Stęplewski ? dowódca 103 batalionu WOT w Ostrowcu Świętokrzyskim i ppor. Daniel Woś ? rzecznik prasowy 10 ŚBOT, a ze strony uczelni gen. Anatol Wojtal  -kierownik Katedry Bezpieczeństwa WSBiP, płk Stefan Suska – pełnomocnik rektora ds. Jakości Kształcenia i Spraw Organizacyjno Prawnych WSBiP, dr Przemysław Furgacz ? dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP. W uroczystości uczestniczyli również studenci naszej uczelni i jednocześnie żołnierze WOT: Agnieszka Lipiec, Agnieszka Kołodziejska, Małgorzata Kalisz ? Stąporek i Kamil Kerner.

-Podpisanie umowy jest pewnego rodzaju sformalizowaniem współpracy między naszą uczelnią, a wojskami obrony terytorialnej ? mówi rektor, dr Paweł Gotowiecki. ?Ta współpraca, w wymiarze rzeczywistym, a nie tylko formalnym, trwa od wielu, wielu lat. W 2014 roku nasza uczelnia jako jedyna w kraju była organizatorem ogólnopolskich ćwiczeń organizacji pozarządowych, kompaniach w działaniach nieregularnych w terenie zurbanizowanym. Naszym partnerem była wówczas taka organizacja, jak ObronaNarodowa.pl, której członkowie później tworzyli struktury WOT, a patronat nad ćwiczeniami objął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. Stanisław Koziej. Z kolei w 2016 roku uczelnia, pod patronatem kolejnego szefa BBN Pawła Solocha, zorganizowała  międzynarodową konferencję naukową ?Obrona terytorialna i jej rola w systemach bezpieczeństwa?. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 13 krajów, w tym takich krajów , jak Szwajcaria i Szwecja, które posiadają bardzo długą, instytucjonalną tradycję obrony terytorialnej. Śmiało więc można stwierdzić, że WSBiP była, w sensie akademickim i naukowym, liderem w podejściu do kwestii tworzenia obrony terytorialnej. 

Jak podkreśla rektor naszej uczelni, dzisiejsza sytuacja wojenna w Ukrainie pokazuje, że ziściły się studia, analizy, przewidywania i koncepcje, związane z wykorzystaniem obrony terytorialnej we współczesnych konfliktach. Jeszcze do niedawna żyliśmy w ogólnym przeświadczeniu, że dzisiejsze wojny, to już nie pełnoskalowe, klasyczne działania wojenne, a tylko wojny hybrydowe i konflikty asymetryczne. Tymczasem okazało się, że w XXI wieku wciąż dochodzi do pełnoskalowych działań zbrojnych z wykorzystaniem kilkusettysięcznych wojsk po dwóch stronach konfliktu. Nadal znaczenie ma kwestia nasycenia terenu żołnierzami, a nie tylko użycie sił szybkiego reagowania. Formacje ukraińskiej obrony terytorialnej pokazują, skutecznie i efektywnie, ich wykorzystanie na rzecz strony walczącej. Sytuacja międzynarodowa wskazuje na to, że nasze struktury WOT mają wiele do zrobienia i to nie tylko w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa kraju, ale i edukacji społecznej i kształcenia struktur społeczeństwa obywatelskiego, które będzie w stanie dojścia do konfliktu i kryzysu wziąć na siebie ciężar obrony kraju.

-My, jako uczelnia, czując odpowiedzialność za kształcenie fachowych kadr, które będą służyły bezpieczeństwu, widzimy potrzebę zawiązania ścisłej i instytucjonalnej współpracy z wojskami obrony terytorialnej ?podkreśla dr Paweł Gotowiecki. -Możliwość wykorzystania doświadczonej kadry WOT, organizacji wspólnych inicjatyw, w tym naukowo-badawczych, będzie niezwykle korzystne, zwłaszcza że widzimy, co dzieje się w Ukrainie.

Płk Piotr Hałys mówi, że wojska obrony terytorialnej na stałe wpisały się w polskie siły zbrojne i prowadzą działalność w całym kraju. W województwie  świętokrzyskim niezwykle aktywne są bataliony w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu.

-Niezwykłym potencjałem 103 batalionu w Ostrowcu Świętokrzyskim są młodzi ludzie, studenci i uczniowie szkół średnich. Około 37% żołnierzy WOT posiada wyższe wykształcenie ? mówi płk P.Hałys. To pokazuje, jak niezwykle istotne jest budowanie świadomości wśród młodych ludzi, którzy w ramach studiów zdobywają coraz szerszą wiedzą na takich kierunkach, jak – prowadzonych również w WSBiP – bezpieczeństwo narodowe. Nasi żołnierze – ochotnicy te doświadczenia wyniesione z uczelni i z poligonów przenoszą do realnych działań, choćby na granicy polsko-białoruskiej, na której realizują i to bardzo dobrze powierzone im zadania, czy też wspierając państwo w walce z COViD-19. WOT szkolą na poziomie podstawowym, ale i specjalistycznym,, wykorzystując sprzęt, który np. na wojnie w Ukrainie spisuje się rewelacyjnie w rękach tamtejszych żołnierzy zarówno regularnej armii, jak i obrony terytorialnej. Moim życzeniem jest, aby na ostrowieckiej uczelni studiowało więc jak najwięcej żołnierzy WOT.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *