Nowoczesne sale kinowe już prawie gotowe. Budynek ZDK przechodzi swój renesans

W finalną fazę wchodzą prace związane z remontem budynku Zakładowego Domu Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym znajdą swe miejsce dwie nowoczesne sale kinowe, Centrum Tradycji Hutnictwa, ?Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ? SOWA? oraz kawiarnia.

Obecnie najbardziej zaawansowane są działania w salach kinowych, gdzie trwa już montaż elementów foteli. W budynku znajdować się będzie duża sala kinowa z widownią na 434 miejsca oraz mała sala kinowa ? na I piętrze na 52 miejsca. Do obiektu dobudowano nowy ? dwukrotnie większy niż stary ? budynek zascenia mieszczący garderoby, sanitariaty, windę dla artystów ? część zachodnia.

? Historia Zakładowego Domu Kultury zaczęła się w 1926 roku, wtedy to narodziła się myśl o powstaniu tego typu obiektu. Problemy oraz perypetie spowodowały, że budynek został oddany do użytku po II wojnie światowej. Obecnie przechodzi swój renesans i mam nadzieję, że posłuży kolejne 100 lat bez potrzeby gruntownych remontów przyszłym pokoleniom Ostrowca Świętokrzyskiego- uważa prezydent Jarosław Górczyński.

Obecnie na salach kinowych trwają prace montażowe nowych foteli, których konstrukcja jest krajowa, to siedziska i oparcia przyjadą z Hiszpanii. Najważniejszymi elementami będą dwa projektory kinowe, ekran podwieszany o szerokości min. 9,5 m., a także nowoczesne kinowe nagłośnienie.

– Prace zostały zakontraktowane na kwotę ponad 21 mln zł., ale jeśli dziś otworzylibyśmy przetarg wysokość robót zostałaby skalkulowana minimum dwukrotnie więcej- uważa prezydent Jarosław Górczyński. Widzimy jak galopują ceny usług, nośników energii, czy materiałów budowlanych, to wszystko odbija się na kosztach realizacji. Wzorem Ostrowieckiego Browaru Kultury również tutaj przygotujemy kawiarnię, którą w drodze przetargu będziemy chcieli udostępnić zewnętrznemu podmiotowi.

Wystawa stała Centrum Tradycji Hutnictwa zlokalizowana będzie na I i II piętrze. Zaś ?Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ? SOWA będzie ulokowana na III piętrze. Termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziany jest do dnia 15 lipca 2022 roku.

Całe zadanie jest dofinansowane jest z dwóch projektów: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ? modernizacja obiektów kultury ? przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa? oraz ?Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda?.

Głównym wykonawcą jest firma  ?ANNA-BUD? Sp. z o. o., zaś wykonawcą wystawy stałej jest firma – ?Projekt Multimedia s.c.? z Lubina. Wartość brutto umowy to: 21.390.376,07 zł.

Print Friendly, PDF & Email