Sejmik to miejsce dla mnie…

Maciej Jan Kwiatkowski, uczeń dziennikarsko -filmowej klasy 3ap I LO im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim od blisko dwóch lat jest radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, gdzie od września ubiegłego roku sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego. To największa działalność społeczna, jaką zajął się Maciej, choć jak przyznaje, chętnie włącza się w każdą pomoc, będąc często jej inicjatorem.

-Już od pierwszej klasy liceum  aktywnie zacząłem działać na terenie szkoły, angażować się w różne akcje charytatywne czy wydarzenia szkolne, także je współorganizować – mówi Maciej. Zostałem dostrzeżony przez nauczycieli, dyrekcję i rówieśników. Kiedy zobaczyłem ogłoszenie o rekrutacji do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i dowiedziałem się, na czym to polega,
stwierdziłem, że to idealne miejsce dla mnie. Do Sejmiku byłem rekomendowany przez samorząd uczniowski Liceum Ogólnokształcącego Nr 1. Radni Młodzieżowego Sejmiku wywodzą się z organizacja pozarządowych, młodzieżowych rad miast i gmin, a także samorządów uczniowskich i studenckich. W MSWŚ jestem członkiem Komisji Współpracy Zagranicznej oraz przewodniczącym Komisji do prac nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Z defi nicji jesteśmy gremium wnioskodawczym, inicjatywnym i konsultacyjno-doradczym Samorządu Województwa. Większość zadań polega na konsultowaniu i byciu głosem młodzieży w sprawach dotyczących młodych we wszystkich uchwałach sejmiku, projektach, programach oraz wydarzeniach lub konkursach. Współorganizujemy m.in. Konkurs Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej.

Przy większości wydarzeń, które są skierowane do młodych przez Samorząd Województwa- jesteśmy. Ostatnie spotkanie Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzkiego odbyło się na przełomie stycznia i lutego br. Na spotkaniu Młodzieży Sejmik Wojewódzki zajmował się przede wszystkim inicjatywami, które wpłynęły z Banku Pomysłów i Inicjatyw Młodzieżowych.
-Jest to program, w którym młodzi oraz organizacje pracujące z młodzieżą z terenu województwa, mają możliwość przekazania do władz samorządowych pomysłów i koncepcji na przeróżne projekty i wydarzenia skierowane do młodych – mówi Maciej. Zapoznawaliśmy się ze zgłoszonymi pomysłami. Czas na zgłaszanie propozycji upływa 31 marca 2022. Swoje pomysły mogą zgłaszać podmioty z terenu województwa świętokrzyskiego ? jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży, młodzieżowe rady miast lub gmin oraz samorządy uczniowskie i studenckie. Propozycje osób indywidualnych można zgłaszać za pośrednictwem swojego samorządu szkolnego, studenckiego lub Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W czerwcu ubiegłego roku Ustawa o Samorządzie Wojewódzkim  nadała nowy charakter prawny oraz uprawnienia do udziału w opracowywaniu dokumentów strategicznych oraz monitorowanie realizacji działań strategicznych na rzecz młodzieży. Młodzieżowi radni działają w czasie obrad Sejmiku Województwa oraz jego komisji gdzie zabieramy głos i działamy na bieżąco, reprezentując młodzież z regionu. W tym momencie Młodzieżowi radni organizują zbiórki humanitarne, angażują się w działania wolontariackie. W ostatnim czasie została zorganizowana zbiórka Młodzieżowego Sejmiku na terenie powiatu ostrowieckiego, w czasie której zebrali ogromną ilość darów ze szkół z I LO im. St. Staszica, III LO im. Wł. Broniewskiego oraz THM. Dary zostały przekazane, aby pomóc obywatelom Ukrainy. Rozdysponowane zostały do różnych organizacji ostrowieckich: Fundacji Bo w Nas jest Moc, PCK oraz Biesiadowa, które pojechało wspierać ludzi bezpośrednio na granicy oraz największa część darów została przekazana do Kieleckiego Banku Żywności, skąd zostaną przekazane do potrzebujących.
-Wolontariat jest dla mnie możliwością do zrobienia czegoś dobrego, wsparcia tych, którzy potrzebują pomocy i wykorzystania tego, że mam szansę wyciągnąć do kogoś pomocną dłoń-mówi Maciej. Na zasadzie zwykłego miłosierdzia. Jestem pełen podziwu dla młodych, aktywnych ludzi, którzy są mocno zaangażowani w wolontariat. Przy każdej organizowanej w szkole akcji charytatywnej zawsze mogę liczyć na wsparcie uczniów. Ogromne ilości darów dla Ukrainy zebraliśmy we wszystkich społecznościach szkolnych, w których przeprowadzaliśmy zbiórkę. Uczniowie i ich rodzice pomagali nie tylko przekazując dary, ale również oferując pomoc w zbiórce czy zapewniając transport zebranych przedmiotów.
Maciej jest uczestnikiem olimpiad przedmiotowych z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie
-Jestem szeroko pojętym humanistą, najczęściej wolne chwile spędzam ze znajomymi bądź oglądając dobry film lub serial – mówi Maciej. Interesuję się także fotografią.

Print Friendly, PDF & Email