Ekstra środki na autobusy dla Ostrowca Świętokrzyskiego

Obradujący w środę, 23 marca br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu wartości dofinansowania dwóch unijnych projektów realizowanych z Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 ? 2020.

Na mocy tej decyzji m.in. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzyma dodatkowe prawie 5 mln zł na przedsięwzięcie związane z ekologicznym transportem miejskim. Przypomnijmy, że w ramach projektu zaplanowano ? zakup 10 nowych autobusów i budowę stacji obsługi z warsztatami i wyposażeniem, myjnią, budynkiem administracyjno-dworcowym dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami, placem postojowym, manewrowym i zajezdnią. Przewidziano także budowę dróg lokalnych, dojazdowych do bazy wraz z oświetleniem energooszczędnym LED oraz budowę ścieżki rowerowej i chodników. Projekt obejmuje również przebudowę skrzyżowań,  wykonanie buspasów do bazy, wybudowanie  obiektu park&ride na 36 miejsc, wybudowanie dwóch obiektów bike &ride na 40 stanowisk, zainstalowanie inteligentnego systemu transportowego (zintegrowany bilet miejski i karta miejska), modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowę ścieżki rowerowej w części północnej obwodnicy miasta. Ogólna wartość dofinansowania projektu z funduszy unijnych zamknie się w kwocie 22 mln 234 tys. zł.

? Główny cel projektu to utworzenie spójnego systemu komunikacji publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, dzięki któremu skróci się czas podróży pasażerów. Projekt zakłada poprawę wykorzystania miejskiego transportu publicznego i podniesienie jego atrakcyjności. Nie bez znaczenia jest także ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery? mówi marszałek  Andrzej Bętkowski.

– To jest uzupełnienie wkładu, które już miasto inwestując w to zadanie poniosło- wyjaśnia prezydent Jarosław Górczyński. Nasze projekty są dobrze przygotowane i należycie realizowane, a więc w tym należy upatrywać powodów, aby takie realizacje wesprzeć.

Także podczas ostatniej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta radni jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – IV etap” do kwoty 3.690.000,- zł.

Ma to związek z tym, że w ramach realizacji IV etapu zadania pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 15.606.000,- zł.

Print Friendly, PDF & Email