Jak odbetonować ostrowiecki Rynek? Postępowanie przetargowe rozpoczęte

Centrum Ostrowca Świętokrzyskiego ma szansę zmienić swe obliczę. Samorząd ogłosił właśnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i zagospodarowania terenu Rynku.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie i przedstawienie trzech koncepcji przebudowy przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i jego składnikami między innymi budynkiem modułowym, przebudową fontanny małą architekturą, elementami zielono ? niebieskiej infrastruktury do 60 dni od dnia podpisania umowy, a także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, opracowanie projektu technicznego zgodnego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym, projektów wykonawczych wszystkich branż wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż do 270 dni od dnia podpisania umowy.

– Chcemy odbetonować 8500 m kw. powierzchni ostrowieckiego Rynku m.in. poprzez wprowadzenie elementów małej architektury- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Samo zadanie projektowe składa się z trzech elementów.

Pierwszym z nich jest wykonanie elementów z wykorzystaniem w jak najszerszym zakresie zielono ? niebieskiej infrastruktury (np. fontanna z retencją, skrzynki korzeniowe, rozsączające, zielono-niebieskie dachy, banery, flagi, maszty, rzeźby czy inne elementy wykonane z tkaniny absorbującej wodę i zdobiące miejską przestrzeń, mogące chłonąć deszcz by później oddawać wodę do otoczenia, spowolnienie przepływu wody opadowej za pomocą łańcuchów spływowych, podziemne zbiorniki retencyjne, place wodne, ogrody deszczowe, nawierzchnie przepuszczalne, wykorzystanie technologii folii fotowoltaicznej do budowy zacienień ławek, placu zabaw, masztów i flag itp.). Kolejnym z elementów ma być budowa modułowego energooszczędnego budynku (z rozważaniem możliwości utworzenia ?żyjących ścian? imitujących ekosystem roślinny / leśny) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (m.in. postuluje się zastosowanie pozyskiwania energii z promieni słonecznych poprzez rolety/żaluzje okienne), przeznaczonego m.in. na integrację pokoleniową  (m.in., osoby niepełnosprawne, młodzież, dzieci, osoby dorosłe, seniorzy) / kawiarnię / wielosezonowy sok-bar / miejsce spotkań, wystaw, kameralnych koncertów oraz zabaw / gier wirtualnych. Proponuje się wkomponować zabudowę w górną połać Rynku wykorzystując różnice wysokości pomiędzy płytą Rynku a ul. Rynek (z zachowaniem poziomu maksymalnej wysokości budynku do poziomu ul. Rynek), aby możliwe było skorzystanie z dachu (zielono-niebieskiego) budynku do celów rekreacyjnych. Trzecim elementem ma być przebudowa istniejącej fontanny lub budowę nowej fontanny z wykorzystaniem retencjonowanej wody stanowiącej atrakcyjną, możliwą do wykorzystania wielofunkcyjną przestrzeń integrującą różne grupy interesariuszy. Zakłada się też przebudowę oświetlenia płyty rynku, a także systemu monitoringu wizyjnego terenu objętego opracowaniem. Nie wyklucza się również w ramach zagospodarowania terenu wykonanie elementów iluzji optycznej lub street art 3d, zagospodarowanie zielonych istniejących i nowych przestrzeni z uwzględnieniem ich nawodnienia wykorzystując przede wszystkim wody opadowe z projektowanej retencji oraz mające na celu charakter edukacyjny, wykonanie elementów małej architektury (w tym miejsc przeznaczonych na postój rowerów / hulajnóg, budowy zielonych pergoli na ciągach komunikacyjnych z nowoczesnym i niepowtarzalnym designem, wykonanie urządzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wykorzystując elementy edukacji ekologicznej, technik naukowych z przeznaczeniem do gier i zabaw.

– Przedsięwzięcia prywatnych przedsiębiorców w sąsiedztwie ostrowieckiego Rynku potwierdzają to, że dostrzegli jego potencjał i że zauważyli, że udaje się w to miejsce przyciągnąć mieszkańców- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Obok samego przetargu na pewno nie zrezygnujemy z działalności Miejskiego Centrum Kultury, Biura Wystaw Artystycznych, czy Miejskiej Biblioteki Publicznej, które swymi propozycjami skierowanymi do mieszkańców ożywiają to miejsce. Nowy wystrój, nowe eventy i do tego przedsięwzięcia prywatnego biznesu ma szanse za skutkować tym, że w centrum będzie coraz to więcej ludzi.

Print Friendly, PDF & Email