Przysięga z zamkiem w tle (zdjęcia)

W słoneczne niedzielne południe, na tle Zamku Królewskiego w Chęcinach żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. ,,Nurt? złożyli przysięgę wojskową. Uroczystość miała miejsce na chęcińskim Rynku 27 marca.

Nowi terytorialsi 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w niedzielę 27 marca 2022 r. o godzinie 13.30 w Chęcinach złożyli przysięgę wojskową. Z satysfakcją i dumą słowa roty przysięgi ?Ja żołnierz Wojska Polskiego, Przysięgam ! wypowiedziało czterdziestu ochotników, którzy ukończyli szkolenie podstawowe. Składającym przysięgę towarzyszyło blisko 30 żołnierzy po szkoleniu ośmiodniowym, którzy w przeszłości mieli już do czynienia ze służbą wojskową. Jedną trzecią przysięgających stanowią ludzie młodzi ? studenci i uczniowie. Jeśli chodzi o zawody ? to reprezentanci takich specjalności jak:  informatyk, technik budownictwa, ekonomista, mechanik samochodowy, ratownik medyczny, mechatronik, dziennikarz oraz logistyk. Dominują mieszkańcy powiatów kieleckiego i sandomierskiego. Wszyscy w swojej różnorodności będą stanowili o sile i potencjale WOT.

270322 przysiega-2
270322 przysiega-4
270322 przysiega-16
270322 przysiega-24
270322 przysiega-25
270322 przysiega-44
270322 przysiega-53
270322 przysiega-55
270322 przysiega-61
270322 przysiega-75
270322 przysiega-81
270322 przysiega-105
270322 przysiega-113
270322 przysiega-119
270322 przysiega-120
270322 przysiega-124
270322 przysiega-126
previous arrow
next arrow
270322 przysiega-2
270322 przysiega-4
270322 przysiega-16
270322 przysiega-24
270322 przysiega-25
270322 przysiega-44
270322 przysiega-53
270322 przysiega-55
270322 przysiega-61
270322 przysiega-75
270322 przysiega-81
270322 przysiega-105
270322 przysiega-113
270322 przysiega-119
270322 przysiega-120
270322 przysiega-124
270322 przysiega-126
previous arrow
next arrow

To druga w tym roku przysięga Świętokrzyskich Terytorialsów. Zasilą oni głównie 102 i 103 batalion lekkiej piechoty.

Obecna na przysiędze pani poseł Agata Wojtyszek,  czytając list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka mówiła:

W tych trudnych czasach, gdy za naszą wschodnią granicą Rosja rozpętała okrutną wojnę, Wojska Obrony Terytorialnej potwierdzają swoją skuteczność w realizacji zadań, do których zostały powołane. Tetytorialsi kontynuują wsparcie działań na rzecz zabezpieczania granicy polsko-białoruskiej i niosą niezawodną pomoc ukraińskim uchodźcom. Zgodnie ze swoja dewizą-są zawsze gotowi i zawsze blisko.

Dowódca świętokrzyskich terytorialsów płk Piotr Hałys zwrócił się do żołnierzy tymi słowami:

Przysięga wojskowa wieńczy trud szkolenia i potwierdza Waszą gotowość do pełnienia służby.. To akt ważnego ślubowania, a zarazem publiczne i osobiste zobowiązanie wobec Ojczyzny i Polaków. Dzisiejsza uroczystość to bardzo szczególny moment dla Was, Waszych rodziców i bliskich, na ręce których składam podziękowania za odpowiedzialne wychowanie swoich dzieci w duchu patriotyzmu.

Żołnierze 10 ŚBOT przed złożeniem przysięgi ukończyli intensywne szesnastodniowe szkolenie podstawowe, które rozpoczyna cykl szkoleń w WOT. Potwierdzeniem ukończonego szkolenia był egzamin  – ?pętla taktyczna?. Praktyczny sprawdzian umiejętności nabytych w czasie ?szesnastki? Terytorialsi zdali w miniony czwartek na poligonie w Nowej Dębie.

Nie rezygnując z intensywnego szkolenia żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej obecnie realizują wiele zadań. Jednym z nich jest ?Niezawodna Pomoc? operacja realizowana przez WOT na rzecz podmiotów administracji publicznej, które wspierają i przyjmują uchodźców z Ukrainy. W tym celu
10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej wydzieliła kilkudziesięciu żołnierzy ? Grupę Wsparcia Relokacji Uchodźców. W jej skład wchodzą żołnierze WOT ze znajomością języka ukraińskiego i rosyjskiego, z kwalifikacjami pierwszej pomocy, pedagodzy i psychologowie. Działania grupy wraz z innymi służbami miały już miejsce kilkukrotnie w Sędziszowie, gdzie docierały transportem kolejowym duże grupy mieszkańców Ukrainy uciekających przed wojna. Żołnierze również pomagali przy transporcie chorych onkologicznie dzieci przybyłych do Kielc dodatkowo zarażonych COVID 19. Kolejne zadanie to wzmocnienie i ochrona granicy Polsko-Białoruskiej gdzie wydzielony moduł zadaniowy 10 ŚBOT wspiera Straż Graniczą w tym działaniu. 

Jeśli zastanawiasz się czy wstąpić w szeregi 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, nie czekaj ! Jeśli masz pytania dotyczące procesu powołania do służby w 10 ŚBOT kieruj je telefonicznie pod nr 602-714-001. Wszelkich informacji dot. procesu rekrutacji uzyskasz również poprzez odwiedzenie serwisu https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/

Print Friendly, PDF & Email