Szpital z umową na nowy tomograf

W Wielofunkcyjnym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim została uroczyście podpisana umowa na dofinansowanie zakupu nowego tomografu oraz przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na rehabilitację pocovidową. Beneficjentami umowy byli: wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz dyrektor szpitala Tomasz Kopiec, w asyście starosty ostrowieckiego Marzeny Dębniak, przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Pasternaka, przewodniczącej Rady Społecznej Szpitala, Danuty Barańskiej, a także zaproszonych gości: senatora Jarosława Rusieckiego, posłów Krzysztofa Lipca i Andrzeja Kryja, wicedyrektora ds medycznych szpitala dr Adama Karolika, kierownika SOR, Krzysztofa Wielgusa oraz Iwony Serafin, kierownika Oddziału Fizjoterapii.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie w wysokości blisko 4 miliony złotych, w tym 3,5 miliona na zakup tomografu oraz 450 tysięcy na uruchomienie rehabilitacji i przebudowę pomieszczeń, które zostało pozyskane z rezerwy budżetu państwa. Gospodarze spotkania dziękowali obecnym parlamentarzystom za wsparcie w pozyskaniu dodatkowych funduszy. – Serdecznie dziękuję zaproszonym gościom, parlamentarzystom, za zaangażowanie i za dostrzeżenie tego naszego, sygnalizowanego od kilku miesięcy problemu z diagnostyką obrazową i możliwością świadczeń rehabilitacji covidowej dla pacjentów, którzy ucierpieli na skutek choroby. Staraliśmy się przez cały okres covidu, a w ostatnim czasie ze wzmożoną siłą, nie zamykając żadnego oddziału włączyć się w walkę z chorobą. I cieszymy się, że w związku z tym dostrzeżono nasze starania i włączenie się parlamentarzystów oraz pana wojewody spowodowało , że w końcu upragnione urządzenie , niezbędne dla diagnozowania pacjentów trafi do naszego szpitala ? mówił dyrektor Tomasz Kopiec.

– Serdecznie dziękuję za tę pomoc, którą uzyskał szpital. Ten szpital sobie na to zasłużył swoją pracą. Potrzeby są olbrzymie i bardzo się cieszę, że ten wyeksploatowany 12 -letni tomograf zostanie zastąpiony nowoczesnym sprzętem, a pacjenci będą mieć fizjoterapie i rehabilitację covidową w nowych pomieszczeniach. W ubiegłym roku także dzięki wsparciu pozyskaliśmy środki z rezerwy budżetowej , za które zakupiliśmy szereg urządzeń tak bardzo potrzebnych w tym szpitalu. Już niebawem, za około 1,5 miesiąca będziemy państwa zapraszać na otwarcie lądowiska, gdyż jest ono już prawie gotowe ? mówiła starosta Marzena Dębniak.

Zbigniew Koniusz wojewoda zwrócił uwagę na duże obciążenie ostrowieckiego SOR -u przez pacjentów nie tylko z naszego województwa.

-Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim bardzo dobrze wpisał się w opiekę jeśli chodzi o covid. Nie była to placówka, która była wiodącą, jeśli chodzi o zwalczanie covidu , ale na pewno była wiodąca jeśli chodzi o ilość przyjęć pacjentów. Tak naprawdę mnie to zastanowiło, jak zrobiliśmy analizę, który ze szpitalnych SOR -ów najwięcej przyjmuje pacjentów. Okazało się, że nie jest to szpital wojewódzki , jak przypuszczaliśmy , ale rzeczywiście szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim. Stąd szpital ten potrzebuje dofinansowania i mogłem przy wsparciu parlamentarzystów przedstawić ten problem w ministerstwie zdrowia, aby pieniądze z tzw. rezerwy covidowej poszły między innymi na tę inwestycję -mówił wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Nowe inwestycje podniosą jakość świadczonych usług medycznych i komfort pacjentów, o czym mówili Danuta Barańska, przewodnicząca Rady Społecznej szpitala oraz kierownicy Oddziałów SOR -u ? Krzysztof Wielgus i Fizjoterapii ? Iwona Serafin.

-Jako lekarz rozumiem problemy ostrowieckiego szpitala, gdyż wozimy pacjentów na duży SOR i jesteśmy drugim po województwie SOR -em najbardziej obciążonym, stąd nowy tomograf będzie dużą ulgą dla pacjentów, dlatego że niesprawny tomograf powodował, że istniała konieczność wożenia pacjentów na badania do innych ośrodków. Wydłużało to czas diagnostyki , co powodowało większy stres u pacjentów. W tym momencie będziemy bardziej usprawnieni i będzie to duże ułatwienie dla nas wszystkich -mówi Danuta Barańska.

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie zaproszonym, gościom przez dyrekcje szpitala pamiątkowych podziękowań za dotychczasową współpracę.

Print Friendly, PDF & Email